Οριστικά στη Μαυροράχη η ΜΕΑ Δυτικού Τομέα

Oριστικά στη Μαυροράχη του δήμου Λαγκαδά θα κατασκευαστεί η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Δυτικού Τομέα, η τρίτη που θα κατασκευαστεί στην Κεντρικής Μακεδονία και με την οποία θα ολοκληρωθεί ο περιφερειακός σχεδιασμός αναφορικά με τις ΜΕΑ.

Πριν λίγες ημέρες απορρίφθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η αίτηση ανάκλησης της απόφασης χωροθέτησης που είχε καταθέσει ο Δήμος Λαγκαδά. Η Περιφέρεια έκρινε αρνητικά το αίτημα του τοπικού Δήμου δεδομένου ότι δεν συνέτρεχε κανένας από τους τρεις λόγους για να λάβει μια τέτοια απόφαση, δηλαδή αλλαγή της θέσης του ΦΟΔΣΑ, δικαστική απόφαση ή αναληθή αρχικά έγγραφα πάνω στα οποία έλαβε την αρχική απόφαση.

Η Περιφέρεια είχε εγκρίνει την χωροθέτηση στη Μαυροράχη βάσει παλαιότερης θετικής εισήγησης του Δήμου Λαγκαδά και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και φυσικά σχετική πρόταση του ΦΟΔΣΑ.

Ο Φορεάς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας είχε εξετάσει επίσης περιοχές στο Δήμο Χαλκηδόνας και Ωραιοκάστρου ενώ η επιλογή της Μαυροράχης έγινε δεδομένης της εγγύτητας του σημείου που θα γίνει η ΜΕΑ με το ΧΥΤΑ.

Αυτό διότι στη ΜΕΑ δεν θα γίνεται καύση των υπολειμμάτων αλλά αυτά θα θάβονται κάτι που με τη σειρά του σημαίνει ότι με τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, ο ΧΥΤΑ θα σταματήσει να λειτουργεί και θα μετατραπεί σε ΧΥΤΥ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων).

 

Τι προβλέπει το έργο

Ήδη λειτουργεί η ΜΕΑ στις Σέρρες και σύντομα θα δημοπρατηθεί η ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα, στον Άγιο Αντώνιο του Δήμου Θέρμης.

Η ΜΕΑ Δυτικού Τομέα είναι  το μεγαλύτερο έργο υποδομής που προβλέπει ο ΠΕΣΔΑ, καθώς και το μεγαλύτερο σε δυναμικότητα έργο της χώρας.  Χρηματοδοτήθηκε μέσω ΕΣΠΑ η μελέτη του έργου (1.315.548,58€) και υλοποιείται η αυτή τη στιγμή η σύμβαση της μελέτης. Το προτεινόμενο υπό μελέτη έργο περιλαμβάνει την κατασκευή:

(i)         Μονάδας Επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ δυναμικότητας 262.700 t/έτος (εξυπηρετούμενοι Δήμοι: 10 Δήμοι της ΠΕ Θεσσαλονίκης που αποτελούν το 64% των παραγόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, (i) Αμπελοκήπων – Μενεμένης, (ii) Βόλβης, (iii) Δέλτα, (iv) Θεσσαλονίκης (τμήμα του Δήμου κατά 60%), (v) Κορδελιού – Ευόσμου, (vi) Λαγκαδά, (vii) Νεάπολης – Συκεών, (viii) Παύλου Μελά, (ix) Χαλκηδόνος, (x) Ωραιοκάστρου, τους Δήμους των νομών Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και τον Δήμο Παιονίας από τον νομό Κιλκίς).

(ii)        Μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων δυναμικότητας 38.100 t/έτος που δύναται να ενταχθεί στην εν λόγω ΜΕΑ σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ ΚΜ.

Μόλις πρόσφατα έχει εκδοθεί η απαραίτητη βεβαίωση χωροθέτησης του έργου (14.05.2020) και συντάσσεται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προκειμένου να υποβληθεί στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή για έλεγχο και διαβούλευση. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής θα είναι δυνατή η υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»,  Άξονας Προτεραιότητας 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)» ο οποίος Συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ή και διάθεσης στερεών αποβλήτων».

Η χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του έργου θα υλοποιηθεί μέσω σύμπραξης ΣΔΙΤ (ένταξη στον κατάλογο των ΣΔΙΤ με απόφαση ΔΕΣΔΙΤ τον Σεπτέμβριο 2019), με συμμετοχή ΕΣΠΑ.

 

No Comments Yet

Comments are closed