ΟΛΘ: Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο του Διαγωνισμού για την Επέκταση του 6ου Προβλήτα

 

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020, στις 15:00 η διαδικασία υποβολής των φακέλων για το 1ο Στάδιο του Διαγωνισμού για την επέκταση του 6ου προβλήτα του Ο.Λ.Θ. (Προεπιλογή του Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου του Έργου «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής»).

Όπως επισημαίνεται από τον Οργανισμό, το συγκεκριμένο έργο αποτελεί το σημαντικότερο μέρος των Υποχρεωτικών Επενδύσεων που έχει αναλάβει η ΟΛΘ Α.Ε με βάση τη Σύμβαση Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο. Κατατέθηκε εκδήλωση ενδιαφέροντος από επτά (7) ενδιαφερόμενα σχήματα ως ακολούθως:

  1. EIFAGGE TERNA
  2. ARCHIRODON
  3. ΕΝΩΣΗ INTRAKAT – VITTADELLO – SALES
  4. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ROVER MARITIME S.L. – ΧΔΚ Α.Ε.»
  5. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΑΒΑΞ Α.Ε. – ETERMAR S.A. – NV BESIX SA»
  6. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΤΕΚΑΛ Α.Ε.
  7. ACCIONA CONSTRUCCION

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Οργανισμού, με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του 1ου Σταδίου που θα πραγματοποιηθεί εντός του 1ου τριμήνου του 2020, οι προεπιλεγέντες θα κληθούν από την ΟΛΘ Α.Ε. να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές για τη συμμετοχή τους στο 2ο στάδιο του διαγωνισμού που αφορά στην εκτέλεση του υπόψη Έργου.

No Comments Yet

Comments are closed