Οι «ήρωες της καθημερινότητας» του Γ.Ν. Παπαγεωργίου εκπαιδεύουν νοσηλευτές από όλη την Ελλάδα

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και ειδικότερα το εξειδικευμένο προσωπικό του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) εκπαιδεύει νοσηλευτές από διάφορα νοσοκομεία της Ελλάδας και του εξωτερικού στο σύστημα διαλογής έκτακτων περιστατικών που εφαρμόζει. Μάλιστα για το σύστημα αυτό, το λεγόμενο triage, που έχει στόχο την ασφαλή και γρήγορη αντιμετώπιση των ασθενών στην εφημερία, το Νοσοκομείο βραβεύτηκε πρόσφατα. Οι νοσηλευτές και νοσηλεύτριες του Νοσοκομείου, που έχουν εκπαιδευτεί στις ΗΠΑ, μεταλαμπαδεύουν τη γνώση και την εμπειρία τους σε συναδέλφους τους από νοσοκομεία. Πρόσφατα εκπαιδεύτηκαν νοσηλευτές και νοσηλεύτριες από τη Λαμία, καθώς και ο Διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος της Λευκωσίας. Να σημειωθεί ότι σε κάθε 24ωρη γενική εφημερία, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Παπαγεωργίου προσέρχονται κατά μέσο όρο 1.000-1.200 ασθενείς!

No Comments Yet

Comments are closed