Οι προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας

Toυ Κυριάκου Καζά, 

Οικονομολόγος -Λογιστής – Εκπαιδευτικός

 

Η χώρα μας θα έρθει αντιμέτωπη τα επόμενα χρόνια με μια μοναδική πρόκληση. Το να μπορέσει να ανακάμψει μετά από μια δεκαετή κρίση και επιπλέον να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του covid-19 σχεδόν στο σύνολο της Ελληνικής Οικονομίας. Η ύφεση που προκαλεί η πανδημία είναι μεγάλη καθώς για φέτος υπολογίζεται λίγο πάνω από 10% με τις κρατικές δαπάνες να ξεπερνούν τα 70 δις. ευρώ και το 2021 υπολογίζεται ότι θα επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης γύρω στο 5%.

Τον Ιούλιο 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την υιοθέτηση του προγράμματος NextGenerationEU, ενός Αναπτυξιακού ταμείου , ύψους 750 δις. Ευρώ, με σκοπό την ανάκαμψη και ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Οικονομίας, μετά την πανδημική κρίση. Το πρόγραμμα NextGenerationEUπροβλέπει την παροχή επιχορηγήσεων και δανείων προς τα κράτη – μέλη. Επιπλέον τα κράτη – μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης για την απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων, στα οποία θα εκτίθεται η μεταρρυθμιστική και επενδυτική ατζέντα τους.

Στην χώρα μας έχει δημιουργηθεί επιτροπή για την ανασυγκρότηση της Ελληνικής Οικονομίας η οποία συγκροτείται από εγνωσμένου κύρους Πανεπιστημιακούς, Οικονομολόγουςυπό την προεδρία του νομπελίστα κ. Πισσαρίδη. Πιο αναλυτικά η Ευρωπαϊκή επιτροπή ενθαρρύνει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στους ακόλουθους επτά άξονες:

 • Ανάπτυξη διαχρονικά βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών.
 • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.
 • Προώθηση διαχρονικά βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών για την επιτάχυνση της χρήσης βιώσιμων και έξυπνων μεταφορών, σταθμών φόρτισης και ανεφοδιασμού και
  επέκταση των δημόσιων μεταφορών.
 • Ανάπτυξη ταχέων ευρυζωνικών? υπηρεσιών σε όλες τις περιφέρειες και σε όλα τα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων οπτικών ινών και 5G.
 • Ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών συστημάτων και των συστημάτων υγείας.
 • Προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων για την υποστήριξη των ψηφιακών δεξιοτήτων, της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης για όλες τις ηλικίες.
 • Εφαρμογή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Γεωργικού Τομέα σε συνδυασμό με την χρήση της γεωργίας ακριβείας, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, από όπου εξαρτάται τόσο η γεωργική παραγωγή, όσο και η ασφάλεια των τροφίμων.

Η επιτροπή στην χώρα μας πριν λίγες μέρες κατέληξε σε κάποιες βασικές αρχές του προγράμματος όπως η αντιμετώπιση της ύφεσης που προκαλεί η πανδημία, η ενίσχυση του Εθνικού συστήματος υγείας, η ψηφιακή μετάβαση, η πράσινη ανάπτυξη. Επιπλέον  δημιούργησε και 15 άξονες :

 • Ιδιωτικές επενδύσεις
 • Διασύνδεση νησιών
 • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
 • Δίκτυα 5G
 • Ψηφιακή αναβάθμιση Ελληνικών επιχειρήσεων
 • Ψηφιοποίηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων
 • Επαγγελματικά λύκεια
 • Προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης
 • Ειδικά χωρικά και πολεοδομικά σχέδια
 • Υποδομές μεταφορών
 • Επιτάχυνση απονομής Δικαιοσύνης
 • Διαφορετικότητα
 • Σύνδεση της έρευνας των Πανεπιστημίων με την παραγωγή
 • Πολιτισμός

Η χώρα μας πλέον έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει τα κονδύλια που θα διοχετευτούν στην Ελληνική Οικονομία μέσω του ταμείου Ανάκαμψης την επόμενη εξαετία για να χρηματοδοτηθεί το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, που πολλές κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια έχουν εξαγγείλει, αλλά ποτέ δεν υλοποίησαν καθώς είτε δεν υπήρχε η πολιτική βούληση είτε οι διαθέσιμοι πόροι.

 

No Comments Yet

Comments are closed