Ο κορυφαίος επιχειρηματικός προορισμός για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες!

Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι που τα τελευταία χρόνια η Κύπρος θεωρείται μία ιδιαίτερα αξιόπιστη επιλογή για τις επιχειρήσεις που αποφασίζουν να συστήσουν μια νέα κυπριακή εταιρεία.  Οι Κυπριακές εταιρείες δεν είναι offshore, αλλά Ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κύπρος αποτελεί κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει τοποθετηθεί στις πρώτες θέσεις επιλογής για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Τα τιμολόγια που εκδίδονται από Κυπριακές εταιρείες είναι αποδεκτά από τις αρμόδιες Ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες. Μια Κυπριακή εταιρεία έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές σε πολλές  χώρες, επειδή η Κύπρος έχει συνάψει πολλές συμβάσεις με τρίτες χώρες. Η Κυπριακή εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί εξασφαλίζοντας την ανωνυμία των μετόχων της και να διατηρεί τραπεζικό απόρρητο.

Οι επαγγελματίες που αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο απολαμβάνουν το φιλικό τραπεζικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, την προνομιακή γεωγραφική της θέση, το ευνοϊκό φορολογικό της σύστημα, την μειωμένη γραφειοκρατία, το υψηλό μορφωτικό και βιοτικό επίπεδο, το γεγονός ότι οι φορολογικές ζημιές μεταφέρονται στα επόμενα 5 έτη και τέλος το ότι οι Κυπριακές εταιρείες μπορούν να συσταθούν γρήγορα και εύκολα. Είναι ήδη μεγάλος ο αριθμός των Ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν προχωρήσει σε σύσταση Κυπριακής εταιρείας, για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να γίνουν ανταγωνιστικές. Να αντιμετωπίσουν τον όγκο των ασφαλιστικών εισφορών και για να διευκολύνουν γενικότερα τις εμπορικές συναλλαγές τους. H Κύπρος είναι μια χώρα που είναι σε θέση να προσφέρει αξιόπιστες λύσεις σε φορολογικά και νομικά ζητήματα, τα οποία καθημερινά αντιμετωπίζουν οι Έλληνες επιχειρηματίες.

Μερικά ακόμα από τα οφέλη που παρουσιάζει μια Κυπριακή εταιρεία είναι το γεγονός ότι μπορούν οι μέτοχοι να διαφυλάξουν την ανωνυμία τους και να διατηρήσουν το τραπεζικό απόρρητό τους, με το διορισμό επιστευματοδόχων μετόχων. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο επωφελούνται από το ευνοϊκό φορολογικό της σύστημα της, καθώς και από τις συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας, την κοινή γλώσσα και κουλτούρα μεταξύ των δύο χωρών, την μηδενική φορολογία στη μεταβίβαση μετοχών, τη στρατηγική γεωγραφική της θέση, με αποτέλεσμα να μειώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και να αυξάνουν τα ποσοστά κερδοφορίας τους.

Η διαδικασία που απαιτείται για να συσταθεί μια Κυπριακή εταιρεία είναι απλή. Πρώτα πρέπει να εγκριθεί το όνομά της και καλό θα ήταν να υπάρχουν δύο με τρεις προτάσεις ονόματος, ώστε σε περίπτωση που απορριθφεί το πρώτο να υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές λύσεις.

 

No Comments Yet

Comments are closed