Ο Γιάννης Ανδρουλάκης διοικητής σε αυτοτελή Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών-Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Γιάννης Ανδρουλάκης ανέλαβε καθήκοντα Διοικητή της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Οδικών Τελών και Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικού Δικτύου.

Αρμοδιότητες της Υπηρεσίες, είναι:

α) την ανάπτυξη και λειτουργία Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών παρακολούθησης και χρέωσης τελών διοδίων οχημάτων,

β) την ανάπτυξη και λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος παρακολούθησης, καταγραφής και επεξεργασίας κυκλοφοριακών φόρτων,

γ) την ανάπτυξη και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Παρόχων Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τηλεδιοδίων (Ε.Υ.Τ.), που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

δ) τη διαχείριση του κέντρου παρακολούθησης διοδίων,

ε) τη σύνταξη και έκδοση προδιαγραφών υποχρεωτικής εφαρμογής για ενιαία ηλεκτρονικά αναλογικά διόδια, σε όλο το οδικό δίκτυο ανεξαρτήτως υπηρεσίας ή φορέα λειτουργίας και εκμετάλλευσης,

στ) τη γνωμοδότηση στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τα σημεία ανέγερσης και λειτουργίας των σταθμών τελών διοδίων στο οδικό δίκτυο και σε εισόδους της χώρας και

ζ) την παρακολούθηση και απόδοση των εσόδων, εκτός αυτών που αφορούν συμβάσεις παραχώρησης που διέπονται από το Π.δ. 60/2007 (Α΄ 64), όπως ισχύει.

Ο Γιάννης Ανδρουλάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, ζει και εργάζεται στην Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης.

Εκλέχθηκε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, θέση απο την οποία παραιτήθηκε για να αναλάβει τα καθήκοντα Διοικητή στην Υπηρεσία. Διετέλεσε γενικός γραμματέας της Δράσης και υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΝΔ στις τελευταίες ευρωεκλογές.

No Comments Yet

Comments are closed