Ο επιχειρηματικός κόσμος του σήμερα και η εξελικτική πορεία

Στη σημερινή δύσκολη οικονομικά εποχή που διανύει ο επιχειρηματικός κόσμος, πρέπει οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Μέσω της χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα απολαμβάνετε τα πολλά οφέλη που προσφέρει και θα καταργήσετε διαδικασίες  χρονοβόρες, πολύπλοκες και με υψηλό κόστος. Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση σε σύντομο χρονικό διάστημα θα καθιερωθεί υποχρεωτικά με αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, ακολουθώντας τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επιχείρηση θα εξασφαλίσει χρόνο και καλύτερη οργάνωση. Τα δεδομένα της θα είναι πιο προστατευμένα και χωρίς κινδύνους λαθών. Θα μπορέσει να απαλλαγεί γρήγορα και οικονομικά  από διεργασίες που απαιτούν πολύτιμο χρόνο. Θα υπάρχει η δυνατότητα να διατηρεί εταιρικό ημερολόγιο, καθώς και να λαμβάνει στατιστικά, αναφορές, υπενθυμίσεις και να καταγράφονται όλες οι κινήσεις και λειτουργίες.

Είναι πολλά και σημαντικά τα οφέλη για την ελληνική αγορά από τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλες οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στην αντίστοιχη ελληνική νομοθεσία, καθώς και η ανάγκη για παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών, καθιστούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση αναγκαία για κάθε σύγχρονη ελληνική επιχείρηση. Πρόκειται για μια υπηρεσία ευέλικτη και παραμετροποιήσιμη για την έκδοση και αποστολή των παραστατικών, η οποία έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες όλων των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το αντικείμενο δραστηριότητάς τους και το μέγεθός τους.

Είναι ζητούμενα της εποχής μας η εξοικονόμηση χρόνου και η ελαχιστοποίηση του κόστους. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα μπορέσει να δώσει λύσεις σε ιδιαίτερες επιχειρηματικές ανάγκες. Στόχος της είναι να απλοποιήσει τις διαδικασίες τιμολόγησης της επιχείρησης, να αυξήσει και να βελτιώσει την παραγωγικότητα και κυρίως να συμβάλλει στην μείωση των λειτουργικών εξόδων της. Θα μπορεί η επιχείρηση να έχει πλήρη εικόνα των κινήσεων και των δεδομένων πωλήσεων, αξιοποιώντας τις  δυνατότητες που προσφέρει η υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης και είναι απαραίτητες για κάθε μικρή και μεσαία επιχείρηση.

Προσφέρει πλήθος πλεονεκτημάτων και παρακάτω αναφέρονται μερικά μόνο από αυτά.

  • Απόσβεση άμεση σε ελάχιστο διάστημα
  • Ενίσχυση της εταιρική ταυτότητας και της κοινωνικής ευθύνης, μέσω της εφαρμογής οικολογικών πρακτικών
  • Αποστολή των παραστατικών με ασφάλεια και λήψη σχετικών ενημερώσεων για την παραλαβή τους από τους παραλήπτες
  • Δυνατότητα άμεσης αναζήτησης παραστατικών με πολλά κριτήρια
  • Περιβάλλον απλό και εύχρηστο χωρίς να απαιτείται κάποια ιδιαίτερη υποδομή τόσο από τον εκδότη, όσο και από τον παραλήπτη
  • Σημαντική μείωση του κόστους έκδοσης και αποστολής τιμολογίων, συνεπώς και εξοικονόμηση πόρων από την απαλλαγή εξόδων εκτύπωσης και ταχυδρομικών τελών
  • Αυτοματοποίηση και πλήρης οργάνωση των πωλήσεων, του πελατολογίου κλπ
No Comments Yet

Comments are closed