Μύθοι & αλήθειες σχετικά με την μισθωτή εργασία στο εξωτερικό

Οι κατώτατοι εθνικοί μισθοί συνήθως ισχύουν για όλους τους εργαζομένους, ή τουλάχιστον για τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων μιας χώρας. Επιβάλλονται από τη νομοθεσία, συχνά έπειτα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, ή απευθείας μέσω εθνικής διακλαδικής συμφωνίας. Οι κατώτατοι μισθοί εκφράζονται, συνήθως, ως μηνιαίοι μισθοί για ακαθάριστες αποδοχές, δηλαδή πριν από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο. Ο κατώτατος μισθός διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Οι μισθοί στη Βουλγαρία αναπτύσσονται με τον πιο γρήγορο ρυθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυξάνεται αισθητά ο κατώτατος μισθός. Έπειτα από δεκαετίες κατά τις οποίες οι εταιρίες επίσημα πλήρωναν τους εργαζόμενούς τους όσο λιγότερο γινόταν, η κυβέρνηση διπλασίασε τον βασικό μισθό το 2007, όταν δηλαδή η Βουλγαρία εντάχθηκε στην ΕΕ, υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τους επίσημους μισθούς. Τα μέτρα αυτά έχουν αυξήσει τα κρατικά έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος και μισθωτών υπηρεσιών, καθώς το φτωχότερο μέλος της Ευρωπαϊκής ένψσης  προσπαθεί να πολεμήσει την αποδυναμωμένη οικονομία που εκτιμάται πως αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο του επίσημου μεγέθους. Σήμερα η χώρα έχει από τους υψηλότερους δείκτες Ίδρυσης Εταιρείας στη Βουλγαρία.

Ο μέσος μηνιαίος μισθός στη Βουλγαρία κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2016, είναι 484 ευρώ. Η απασχόληση αυξάνεται λόγω των εποχικών προσλήψεων στον τουρισμό και τη γεωργία. Σε σύγκριση με το 2015, ο μέσος μηνιαίος μισθός αυξήθηκε κατά 7,6%. Ο υψηλότερος μέσος μηνιαίος μισθός, 1103 ευρώ, δίνεται σε εργαζόμενους στην δημιουργία και διάδοση πληροφοριών και δημιουργικών προϊόντων καθώς και των τηλεπικοινωνιών. Ο χαμηλότερος μέσος μηνιαίος μισθός δίνεται σε εργαζόμενους σε ξενοδοχεία και εστιατόρια και ανέρχεται στα 304ευρώ. Ο κατώτατος μισθός είναι 215 ευρώ.

Σημειώνεται, επίσης πως η ανεργία στη Βουλγαρία έχει μειωθεί και αυτό αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για την οικονομία της χώρας, καθώς σχετίζεται άμεσα με την οικονομική ρευστότητα στην πραγματική οικονομία της αγοράς, τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων, αλλά και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

No Comments Yet

Comments are closed