Μας ωφέλησε εν τέλη, η ένταξη της Βουλγαρίας στην Ε.Ε.;

Η Βουλγαρία έχει μια σύγχρονη οικονομία της αγοράς με τεράστιες δυνατότητες ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμετοχή της ως ισότιμο μέλος της Ευρώπης δίνει σταθερότητα στην τοπική κοινωνία και προοπτική ανάπτυξης και προσπέρασης των κορυφαίων ευρωπαϊκών χωρών. Tα κυριότερα οφέλη από την ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ είναι τα εξής:
·         Σταθερότητα: ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία. Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί εγγύηση και μια ένδειξη για θετική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στη Βουλγαρία.
·         Ελεύθερο εμπόριο και αγορές: Μετά την προσχώρηση της Βουλγαρίας στην Ευρωπαική Ενωση η χώρα έχει μοναδικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη και την εξειδίκευση της οικονομίας της. Φυσικά πλεονέκτημα έχουν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών στα κράτη μέλη της ΕΕ.
·         Ενοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα: Μπορεί η Βουλγαρία να μην είναι μέλος της Ευρωζώνης, ωστόσο οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της χώρας είναι η πιο σταθεροί σε όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η κυβέρνηση τακτικά πωλεί τίτλους δημοσίου συμφέροντος με αυξημένη ζήτηση και χαμηλά επιτόκια.
·         Κρατικές μεταρρυθμίσεις: Η Βουλγαρία συνέχισε τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, η οποία παρουσιάζει ακόμα περιθώρια βελτίωσης. Μετά την ένταξή της στην ΕΕ, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν θετικό αντίκτυπο στην κατεύθυνση και την ταχύτητα της διαδικασίας.
·         Ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων, αγαθών, υπηρεσιών: Με την προσχώρηση της Βουλγαρίας στην ΕΕ άνοιξε και η δυνατότητα της αμφίδρομης ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων, αγαθών και υπηρεσιών στο εσωτερικό της ΕΕ. Τώρα οι Βούλγαροι πολίτες έχουν την δυνατότητα να κατοικούν σε άλλες χώρες της ένωσης, να εργάζονται και να σπουδάζουν. Η αντίστροφη ροή συνδέεται με την άφιξη των ιδιωτών επενδυτών και των τουριστών.
·         Πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια: Η συμμετοχή της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγησε στο άνοιγμα των ευρωπαϊκών πόρων για την ανάπτυξη των νέων κρατών μελών.
·         Ανταγωνισμός:  Ο αυξημένος ανταγωνισμός των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών με της καλύτερες και φθηνότερες ευρωπαϊκές, προσαρμόζει την βουλγαρική αγορά στις απαιτήσεις της παγκόσμιας οικονομίας.
No Comments Yet

Comments are closed