ΛΟΓΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Από τα κυρίαρχα θέµατα στην επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια είναι, η γνωστή σε όλους, οικονοµική κρίση, η οποία πλήττει την οικονοµία σε παγκόσµιο επίπεδο. ∆εδοµένου ότι η κάθε χώρα έχει τα δικά της προβλήµατα η κρίση αυτή έχει επηρεάσει ποικιλοτρόπως την παγκόσµια αγορά. Οι επιπτώσεις πολλές και οι απόψεις ποικίλουν.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρέχει η Κύπρος σαν προορισμός εταιρειών και επιχειρηματιών με δραστηριότητες σε διεθνές επίπεδο πηγάζουν από το σύγχρονο νομικό και δικαστικό σύστημα, το δίκαιο και ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο, αναπτυγμένο σύστημα υποδομών σε ότι αφορά τις υπηρεσίες και το τραπεζικό τομέα, καθώς και το υψηλού επιπέδου επαγγελματικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και η εύκολη Ίδρυση Εταιρείας στην Κύπρο. Ο στόχος για επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης συνδέεται άρρηκτα με την ικανότητα της κυπριακής οικονομίας να προσελκύει επενδύσεις.

Η εδραίωση της Κύπρου ως διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο και η αύξηση των επενδύσεων οφείλεται στο ότι η Κύπρος προσφέρει οικονομική σταθερότητα (γεγονός που παραμένει αμετάκλητο ακόμη και στα σημερινά δεδομένα με την παγκόσμια οικονομική κρίση), ένα υγιές νομικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας επιχειρηματικών μονάδων, εργατικό δυναμικό υψηλού μορφωτικού επιπέδου, καθώς και ανεπτυγμένο σύστημα υποδομών σε ότι αφορά τις υπηρεσίες και τον τραπεζικό τομέα. Τέλος, σημαντικός παράγοντας αποτελεί το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου ως χρηματοοικονομικό κέντρο ενισχύονται από τη συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς όπως η ΕΕ, ΟΗΕ, ΟΟΣΑ κλπ, και την προσήλωση της Κυπριακής κυβέρνησης στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών με βάση των οδηγιών της ΕΕ και ΟΟΣΑ σε θέματα φορολογίας, εταιρικής διακυβέρνησης και ανταγωνισμού. Oι λόγοι για να επενδύσει κανείς στην Κύπρο:

  • Η στρατηγική θέση του νησιού,
  • τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ως μέλος της ΕΕ,
  • το ελκυστικό φορολογικό καθεστώς,
  • το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό της,
  • οι άριστες υποδομές της,
  • το νομικό σύστημα,
  • το επίπεδο ζωής και
  • οι μακροοικονομικές προοπτικές της και
No Comments Yet

Comments are closed