ΟΛΘ: Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του Πρώτου Σταδίου του Διαγωνισμού για την Επέκταση του Έκτου Προβλήτα

Στο πλαίσιο της συνεπούς υλοποίησης του προγράμματος Υποχρεωτικών Επενδύσεων που έχει αναλάβει η ΟΛΘ Α.Ε., σήμερα Πέμπτη 30 Απριλίου 2020, ολοκληρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας η αξιολόγηση του 1ου Σταδίου – Προεπιλογή του Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου του Έργου «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής». Για το 2ο Στάδιο επελέγησαν τα ακόλουθα σχήματα:
1. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ (Κ/Ξ) TERNA SA – EIFAGGE GENIE CIVIL MARINE
2. ARCHIRODON GROUP NV
3. ΣΥΜΠΡΑΞΗ INTRAKAT CONSTRUCTIONS SA – INTERCANTIERI VITTADELLO SPA–SALES SPA
4. Κ/Ξ MYTILINAIOS SA – ROVER MARITIME SL – HDK SA
5. Κ/Ξ AVAX SA – ETERMAR SA – NV BESIX SA
6. Κ/Ξ ACCIONA CONSTRUCCION SA – DREDGING INTERNATIONAL NV
Τα τεύχη του 2ου Σταδίου του Διαγωνισμού αναμένεται να οριστικοποιηθούν και να δημοσιοποιηθούν εντός του Μαΐου του 2020.

No Comments Yet

Comments are closed