Κλείνουν σχολεία λόγω γρίπης στους Αμπελόκηπους

Με απόφαση του Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης λόγω των κρουσμάτων γρίπης αλλά και άλλων ισώσεων που έπληξαν τους περισσότερους μαθητές τριών σχολείων των Αμπελοκήπων, διακόπτεται η εκπαιδευτική διαδικασία και τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για τρεις ημέρες. Θα επαναλειτουργήσουν δλδ στις 30 που είναι και η ημέρα εορτής των Τριών Ιεραρχών (30.01) κατά την οποία φέτος τα σχολεία θα είναι ανοιχτά.

Σύμφωνα με την απόφαση «Διακόπτουμε τα μαθήματα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων και στα 3ο και 4ο Νηπιαγωγεία Αμπελοκήπων, για τρείς (3) ημέρες, δηλαδή 27, 28 και 29-1-2020, επειδή απουσιάζει ή συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών, λόγω της έξαρσης της εποχικής γρίπης και των άλλων αναπνευστικών ιώσεων»

 

Ολόκληρη η απόφαση:

Α Π Ο Φ Α Σ Η με αριθμό 171

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 94 παρ. 4 αριθμός 27 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 3852/7-6-2010 τ. Α΄).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του Π.Δ. 79/17 (ΦΕΚ 109/1-8-2017 τ. Α΄)
 3. Το με   Α.Π.    11/27-1-2020    έγγραφο    του    Διευθυντή   του   3ου       Δημοτικού    Σχολείου Αμπελοκήπων.
 4. Το με Α.Π. 58/27-1-2020 έγγραφο της Προϊσταμένης του 3ου Νηπιαγωγείου Αμπελοκήπων.
 5. Το με Α.Π. 4/27-1-2020 έγγραφο της Προϊσταμένης του 4ου Νηπιαγωγείου Αμπελοκήπων.
 6. Το από 27-1-2020 έγγραφο της παιδιάτρου της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

/ 2η Τ.Ο.Μ.Υ. Αμπελοκήπων.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Διακόπτουμε τα μαθήματα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων και στα 3ο και 4ο Νηπιαγωγεία Αμπελοκήπων, για τρείς (3) ημέρες, δηλαδή 27, 28 και 29-1-2020, επειδή απουσιάζει ή συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών, λόγω της έξαρσης της εποχικής γρίπης και των άλλων αναπνευστικών ιώσεων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ

 

 Κοινοποίηση :

 • Διευθυντή 3ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων
 • Προϊσταμένη 3ου Νηπιαγωγείου Αμπελοκήπων
 • Προϊσταμένη 4ου Νηπιαγωγείου Αμπελοκήπων
 • Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

 Εσωτερική διανομή :

 • Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας …
 • Εντεταλμένο Δ.Σ. κ. Γυμνόπουλο
 • Γενικό Γραμματέα του Δήμου
 • Γραφείο Δημάρχου
No Comments Yet

Comments are closed