Κύπρος: θετικό κλίμα, δεν υπάρχει γραφειοκρατία, ανεβασμένο βιοτικό επίπεδο

Η εξαιρετική γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκεται η Κύπρος, σε συνδυασμό με το γεγονός  ότι παρουσιάζει σταθερότητα τόσο στη νομοθεσία, όσο και στο φορολογικό τομέα την έχουν καταστήσει ως μία αξιόπιστη επιλογή τα τελευταία χρόνια για τις επιχειρήσεις που θέλουν να επεκταθούν και να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει. Η γεωγραφική της θέση θεωρείται στρατηγική. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις που επιλέγουν να ιδρύσουν μια νέα εταιρεία στην Κύπρο συνεχώς αυξάνονται, με σκοπό να απαλλαγούν από τις μεγάλες εισφορές και την υψηλή φορολογία που πρέπει να καλούνται να πληρώσουν στη χώρα μας.  Η επιβίωση των επιχειρήσεων γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουν τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Η Κύπρος παρουσιάζει ένα γενικότερο θετικό κλίμα, όπου δεν υπάρχει γραφειοκρατία και το βιοτικό επίπεδο είναι ανεβασμένο και η ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο είναι πλέον ένα επικερδές βήμα.  Ο συντελεστής φορολογίας είναι 12,5%  επί των καθαρών κερδών και τα τιμολόγια που εκδίδονται από κυπριακές εταιρίες αναγνωρίζονται στην Ελλάδα, αλλά και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη σύσταση μιας νέας Κυπριακής εταιρείας απαιτείται ένας μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας. Η εταιρεία πρέπει ακόμα να διορίσει ένα διευθυντή και ένα γραμματέα.  Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα που παρουσιάζει είναι  η δυνατότητα της ανωνυμίας των εταίρων. Τα κέρδη των επιχειρήσεων μπορούν να αξιοποιηθούν από την ίδια εταιρεία, χωρίς να τους επιβληθεί κάποια φορολογία.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Κύπρος από το 2004 έγινε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι αυτό και οι Κυπριακές εταιρείες δεν θεωρούνται offshore, όπως μπορεί λαθεμένα κάποιοι να πιστεύουν. Σε αντίθεση μια Κυπριακή εταιρεία θεωρείται μια Ευρωπαϊκή εταιρεία. Η Κύπρος αποτελεί χρηματοοικονομικό κέντρο που παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες και καθόλου τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιαστεί μια τεράστια αύξηση των επιχειρήσεων που την επιλέγουν για σύσταση εταιρείας. Σε συνδυασμό και με την πλεονεκτική της γεωγραφική θέση και την κοινή γλώσσα με την Ελλάδα, αποτελεί ελκυστική λύση για κάθε σύγχρονη Ελληνική επιχείρηση που θέλει να επιβιώσει αλλά και να επεκτείνει τις δραστηριότητές της. Μεγάλος αριθμός Ελλήνων επιχειρηματιών την επιλέγουν για να διευκολυνθούν οι εμπορικές τους συναλλαγές, καθώς και για να εκμεταλλευτούν τα φορολογικά οφέλη που μπορεί να τους προσφέρει.  Την μειωμένη γραφειοκρατία, τις αναβαθμισμένες προσφερόμενες υπηρεσίες στο χρηματοοικονομικό τομέα, τη χαμηλή φορολογία σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας και πολλά άλλα πλεονεκτήματα.

No Comments Yet

Comments are closed