Κύπρος: οι λόγοι που την έχουν κατατάξει στις δημοφιλέστερες λύσεις για επέκταση επιχειρήσεων

Η Κύπρος, η οποία αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάζει μεγάλο αριθμό πλεονεκτημάτων για σύσταση νέας εταιρείας στην Κύπρο. Είναι πολλοί οι λόγοι που την έχουν κατατάξει σε μία από τις δημοφιλέστερες λύσεις για να επεκτείνουν οι επιχειρήσεις τις δραστηριότητές τους. Προσφέρει έναν από τους χαμηλότερους εταιρικούς  φόρους, ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωση, με συντελεστή 12,5% επί των καθαρών κερδών. Μια Κυπριακή εταιρεία είναι υποχρεωμένη να διορίσει ένα Διευθυντή και ένα  Γραμματέα της εταιρείας.

Η δύσκολή οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει πολλούς επαγγελματίες σε αδιέξοδο. Γι αυτό και πολλές επιχειρήσεις αναζητούν λύσεις για να απαλαχθούν από τις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, µε την ίδρυσης µιας νέας Κυπριακής εταιρείας, η οποία τους προσφέρει τη δυνατότητα κατάλληλου φορολογικού σχεδιασμού. Με τη σύσταση μιας Κυπριακής εταιρείας επωφελούνται  από τα πλεονεκτήματα της κυπριακής φορολογίας και νομοθεσίας. Οι Κυπριακές εταιρείες είναι απόλυτα νόμιμες και μπορούν να κατέχουν ακίνητη περιουσία όπως όλες οι εταιρείες. Είναι αναγνωρισμένες σε όλο τον κόσμο. Η Κύπρος είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Μάϊο του 2004 και συμβατή με τις οδηγίες της, γι αυτό και οι Κυπριακές εταιρείες δεν είναι offshore, όπως λάθος έχει επικρατήσει και πιστεύουν κάποιοι.

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι κάποιος μέτοχος της Κυπριακής  εταιρείας μπορεί, αν το επιθυμεί, να διατηρήσει την ανωνυμία του και το οικονομικό του απόρρητο. Η γραφειοκρατία είναι εξαιρετικά πιο λίγη σε σχέση με την Ελλάδα. Οι υπηρεσίες, το μορφωτικό και το βιοτικό επίπεδο είναι σε υψηλό επίπεδο. Όλες οι Κυπριακές εταιρείες μπορούν να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς στην Κύπρο. Εάν η εταιρεία απασχολεί προσωπικό πρέπει να εγγραφεί στο τμήμα κοινωνικών ασφαλίσεων.

Είναι ευνόητο ότι η Κύπρος αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλής επιλογές των Ελληνικών επιχειρήσεων, δεδομένου της κοινής γλώσσας και κουλτούρας που παρουσιάζουν οι δυο χώρες. Είναι πόλος έλξης  για επιχειρήσεις από όλες τις ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω των αναβαθμισμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που παρέχει, των φορολογικών κινήτρων που μπορούν να απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις, τις φορολογικές απαλλαγές που προσφέρει και την ευελιξία των επιλογών που παρουσιάζονται. Χιλιάδες Ελληνικές επιχειρήσεις απολαμβάνουν το φιλικό φορολογικό καθεστώς που υπάρχει στην Κύπρο, τις συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας, με αποτέλεσμα να επεκτείνονται και αυξάνουν την κερδοφορία τους.

No Comments Yet

Comments are closed