Κοινωνικός εταίρος ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

Την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος στους κοινωνικούς εταίρους της χώρας εξέφρασε ο πρόεδρος του Αθανάσιος Σαββάκης. “Η αυξημένη πλειοψηφία με την οποία η εθνική αντιπροσωπεία έκανε αποδεκτή τη σχετική πρόταση της κυβέρνησης, αποδεικνύει την παραδοχή από το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού συστήματος της χώρας, του μέχρι σήμερα κενού εκπροσώπησης της μεταποιητικής δραστηριότητας, και, κατ΄ επέκταση, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με έδρα την ελληνική περιφέρεια. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί σαφή έκφραση υποστήριξης του συνόλου της περιφέρειας της χώρας, η οποία από τώρα και στο εξής, με αίσθημα αυξημένης ευθύνης, συμμετέχει και συνδιαμορφώνει τις αναπτυξιακές προοπτικές και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής της πατρίδας μας”, δήλωσε.

No Comments Yet

Comments are closed