Κυκλοφοριακά μέτρα στην παράκαμψη Καβάλας στην Εγνατία Οδό

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν στην παράκαμψη Καβάλας, τμηματικά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του τμήματος της Εγνατίας Οδού μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Αγίου Ανδρέα και ‘Aσπρων Χωμάτων, για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης φθορών του υφιστάμενου ασφαλτικού τάπητα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση της «Εγνατία Οδό Α.Ε.».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο μήκος της εργοταξιακής ζώνης θα είναι εγκατεστημένη η προβλεπόμενη εργοταξιακή σήμανση και η κυκλοφορία θα διεξάγεται τμηματικά από δύο (2) ελεύθερες λωρίδες κυκλοφορίας.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 18/6/2018 και θα διαρκέσουν δύο μήνες περίπου.

Η «Εγνατία Οδό Α.Ε.» ζητά την κατανόηση των οδηγών για την προσωρινή όχληση και συστήνει την ιδιαίτερη προσοχή τους στο να ακολουθούν την εγκατεστημένη σήμανση των κυκλοφοριακών διευθετήσεων και να τηρούν τα όρια ταχύτητας.

No Comments Yet

Comments are closed