Και τυπικά ο Λάζαρος Ζαχαριάδης αναλαμβάνει την καθαριότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης

Δημοσιεύθηκε πριν λίγο στη “Διαύγεια” η απόφαση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη για τον ορισμό του Δημοτικού Συμβούλου Λάζαρου Ζαχαριάδη ως υπεύθυνου του νευραλγικού τομέα της της καθαριότητας στον δήμο Θεσσαλονίκης,

Ο κ. Ζαχαριάδης αναλαμβάνει καθήκοντα εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου με αρμοδιότητες:

  • Στην καθαριότητα της πόλης και συγκεκριµένα: 

α. Στη διαχείριση και ανακύκλωση αστικών στερεών απορριµµάτων 

β. Στη λειτουργία του σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων 

γ. Στη µελέτη και στο σχεδιασµό συστηµάτων καθαριότητας 

δ. Στη σάρωση και αποκοµιδή απορριµµάτων στις δηµοτικές κοινότητες και στη δηµοτική ενότητα Τριανδρίας. 

  • Στη διαχείριση του στόλου οχηµάτων και μηχανηµάτων του δήµου και συγκεκριµένα: 

α. Στην κίνηση και τροφοδοσία των οχηµάτων και µηχανηµάτων

β. Στην επισκευή και συντήρηση οχηµάτων και µηχανηµάτων 

γ. Στη διαχείριση των αυτοκινητιστικών υποθέσεων από οχήµατα ή µηχανήµατα του δήµου.

Ο τομέας της καθαριότητας αποτελεί στοίχημα της “Πρωτοβουλίας” και ενόψει των εκλογών του 2019, καθώς είναι ουκ ολίγα τα προβλήματα (και οργανωτική και υποδομών και μέσων) με συγκεκριμένα αρνητικά αποτελέσματα στην καθαριότητας. Ο κ. Ζαχαριάδης θα παραμείνει επίσης πρόεδρος της ΔΕΠΘΕ (TV100-FM100), καθήκοντα που ανέλαβε πριν λίγους μήνες.

No Comments Yet

Comments are closed