Υπάρχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην εποχή της Κρίσης;

Η Κύπρος τα τελευταία χρόνια αποτελεί μία αξιόπιστη επιλογή για να συστήσουν οι επαγγελματίες νέα εταιρεία. Το νομικό πλαίσιο της Κύπρου είναι ιδιαίτερα εκσυγχρονισμένο και στηρίζεται στο Αγγλικό πρότυπο. Η γραφειοκρατία είναι ελάχιστη, οι συναλλαγές με τους φορείς του δημοσίου φιλικές και οι τραπεζικές συναλλαγές αναβαθμισμένες. Η νομοθεσία παρουσιάζει μια σταθερότητα και γενικότερα παρουσιάζει ένα θετικό κλίμα, γεγονός το οποίο την έχει  καταστήσει πόλο έλξης σε παγκόσμιο επίπεδο για εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει η Κύπρος στις επιχειρήσεις που αποφασίσουν να δραστηριοποιηθούν είναι πολλά. Ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, προνομιακή γεωγραφική θέση, κοινή γλώσσα και κουλτούρα, ποιοτικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και πολλά ακόμα. Κάποιοι λαθεμένα πιστεύουν ότι οι Κυπριακές εταιρείες είναι offshore, γεγονός το οποίο δεν ισχύει γιατί η Κύπρος είναι πλήρως ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εταιρείες της αποτελούν Ευρωπαϊκές εταιρείες.

Η σύσταση εταιρείας στην Κύπρο αποτελεί μια λύση για τους Έλληνες επιχειρηματίες που θέλουν να γλυτώσουν από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια και θέλουν να προχωρήσουν σε αξιόπιστες επαγγελματικές αποφάσεις. Συνεχώς και περισσότεροι επαγγελματίες καταφεύγουν σε λύσεις για να επιβιώσουν από την χρηματοοικονομική αστάθεια και τη δυσβάσταχτη φορολογία που έχουν να αντιμετωπίσουν.

Μια Κυπριακή εταιρεία μπορεί να παρέχει ανωνυμία σε κάποιους από τους μετόχους εάν το επιθυμούν. Είναι αποδεδειγμένο ότι μια Κυπριακή εταιρεία μπορεί να προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες λύσεις σε φορολογικά, νομικά και χρηματοοικονομικά θέματα, γι αυτό και αποτελεί  ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για τον Ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο.

Για να ξεκινήσει η διαδικασία σύστασης μιας Κυπριακής εταιρείας πρέπει πρώτα να εγκριθεί το όνομά της. Καλό είναι να επιλέγονται δύο με τρία διαφορετικά ονόματα, έτσι ώστε να υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές λύσεις και να μην καθυστερεί η διαδικασία της ίδρυσης. Από την Κυπριακή νομοθεσία είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ενός Διευθυντή και ενός Γραμματέα. Ο Διευθυντής δεν είναι απαραίτητο να είναι Κύπριος, αλλά θα ήταν πιο χρήσιμο να είναι κάποιος ντόπιος για να μπορεί να υπογράφει και να διαχειρίζεται διάφορα εταιρικά έγγραφα που θα προκύψουν.

Η έλλειψη ρευστότητας και η δυσκολία που υπάρχει στην Ελλάδα στις συναλλαγές, λόγω των capital controls, καθώς και οι συνεχόμενες αλλαγές στη φορολογία των επιχειρήσεων, έχουν οδηγήσει μεγάλο αριθμό επαγγελματιών στην ίδρυση Κυπριακής εταιρείας. Ο Δημόσιος τομέας της Κύπρου είναι φιλικός και εκσυγχρονισμένος, οι τραπεζικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και υπάρχει τραπεζική εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα σε όλες τις συναλλαγές. Λογικό είναι λοιπόν η Κύπρος  να αποτελεί επιλογή για ίδρυση εταιρείας από τις Ελληνικές επιχειρήσεις, που θέλουν να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει.

No Comments Yet

Comments are closed