Είναι οι Κυπριακές Εταιρείες Offshore;

Τα τελευταία χρόνια είναι μεγάλος ο αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν αποφασίσει να ιδρύσουν εταιρεία στην Κύπρο κάνοντας χρήση των πολύ καλών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που παρέχει. Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η Κύπρος είναι πολλά και σημαντικά. Η γραφειοκρατία είναι ιδιαίτερα μειωμένη και υπάρχει ένα εκτενές δίκτυο με συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την αποφυγή της  διπλής φορολογίας. Η παρακράτηση του φόρου στα μερίσματα είναι μηδενική και ο εταιρικός φόρος βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Η εταιρεία που θα συσταθεί στην Κύπρο απαιτείται να έχει έναν μέτοχο τουλάχιστον. Οι κυπριακές εταιρείες είναι απόλυτα νόμιμες και όχι offshore όπως κάποιοι λαθεμένα πιστεύουν. Είναι αναγνωρισμένες από όλο τον διεθνή επιχειρηματικό κόσμο και οι διευκολύνσεις που μπορούν να απολαμβάνουν οι μέτοχοι των κυπριακών εταιρειών είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Όταν συσταθεί μια κυπριακή εταιρεία δεν έχει κάποια υποχρέωση να διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο αλλά σίγουρα η ύπαρξη και η κίνηση λογαριασμών σε τράπεζες της Κύπρου θα ενισχύσει την εικόνα της επιχείρησης απέναντι στις αρμόδιες αρχές. Για να ξεκινήσει η διαδικασία ίδρυσης εταιρείας στην Κύπρο απαιτείται να εγκριθεί το όνομα αυτής καθώς και το είδος της δραστηριότητάς της από τις αρμόδιες κυπριακές αρχές. Μια κυπριακή εταιρεία θα πρέπει να διορίσει ένα διευθυντή και ένα γραμματέα και συνήθως προτείνεται αυτοί να είναι τοπικοί για να μπορούν να διεκπεραιώνουν διάφορα εταιρικά έγγραφα που θα προκύψουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 

Η επιλογή της Κύπρου για ίδρυση μιας νέας εταιρείας αποτελεί μια ορθή επιχειρηματική επιλογή και γεγονός είναι ότι παρουσιάζει κάποια πλεονεκτήματα που δεν υπάρχουν αντίστοιχα σε άλλες χώρες. Προσφέρει παροχές που σίγουρα η χώρα μας δεν μπορεί να προσφέρει στις εταιρείες και στους επαγγελματίες. Ο φορολογικός συντελεστής είναι ιδιαίτερα ευνοϊκός και η διαδικασία ίδρυσης μιας εταιρείας είναι απλοποιημένη χωρίς ιδιαίτερα μεγάλο κόστος. Η πιο συχνή εταιρική μορφή που επιλέγουν οι επιχειρηματίες είναι η ΕΠΕ.

 

No Comments Yet

Comments are closed