Είναι οι κυπριακές εταιρείες ασφαλείς για διεθνής συναλλαγές;

Η διαδικασία για να συσταθεί μια κυπριακή εταιρεία είναι απλή, με χαμηλό κόστος και αποτελεί την ιδανική επιλογή για τους έλληνες επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί τα τελευταία χρόνια στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που πλήττουν τον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο. Η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στο νησί της Κύπρου είναι υψηλές, με μεγάλο επαγγελματισμό και η γραφειοκρατία πολύ μικρή σε αντίθεση με την αντίστοιχη παροχή των ελληνικών υπηρεσιών.  Είναι πολλοί και σημαντικοί οι λόγοι για τους οποίους η Κύπρος επιλέγεται για την ίδρυση μιας νέας εταιρείας, σε παγκόσμιο επίπεδο.  Ο φόρος κατανάλωσης απουσιάζει στην  Κύπρο όπως και γενικότερα κάποια άλλη φορολόγηση. Έχουν υπογραφεί ανάμεσα στην Κύπρο και σε πολλές άλλες χώρες συμφωνίες με σκοπό την αποφυγή της διπλής φορολόγησης και αν γίνει επαναπατρισμός των κερδών θα είναι αφορολόγητος. Το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Κύπρο είναι φιλικό προς τις εταιρείες και υπάρχουν πολλές φορολογικές απαλλαγές. Η εταιρεία που θα συσταθεί στην Κύπρο θα πρέπει να ορίσει έναν διευθυντή. Ένα ακόμα πλεονέκτημα που συνυπολογίζεται για την απόφαση ίδρυσης μιας εταιρείας από έναν έλληνα επιχειρηματία είναι η κοινή ελληνική γλώσσα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες. Για να ξεκινήσει μια εταιρεία την ίδρυση μιας κυπριακής εταιρείας θα πρέπει να δηλώσει στον αντίστοιχο φορέα της Κύπρου το όνομα που έχει αποφασίσει για την εταιρεία του και καλό είναι να υπάρχουν και κάποιες εναλλακτικές επιλογές ονόματος έτσι ώστε να μην καθυστερούν οι διαδικασίες σύστασης. Η προνομιούχα γεωγραφική θέση που διαθέτει η Κύπρος είναι ένας ακόμα λόγος που ήταν έχουν τοποθετήσει σε ένα διεθνή προορισμό τραπεζικών και οικονομικών συναλλαγών. Πάντα στα πλαίσια της νομιμότητας και των κοινοτικών οδηγιών. Πάντα θα παρουσιάζονται  ευκαιρίες για τους επιχειρηματίες αρκεί να μπορούν να τις εκμεταλλευτούν με τον καλύτερο τρόπο.

No Comments Yet

Comments are closed