Ίδρυση εταιρείας στο εξωτερικό. Είναι μια συμφέρουσα κίνηση;

Η Κύπρος αποτελεί ένα διεθνές εμπορικό και επιχειρηματικό κέντρο. Οι επιχειρηματίες που αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο μπορούν να επωφεληθούν από το ευνοϊκό φορολογικό της καθεστώς, προστατεύοντας τις δραστηριότητές τους και με επιχειρηματικό και τραπεζικό απόρρητο, εάν το επιθυμούν.  Η Κύπρος είναι μια χώρα που έχει συνάψει συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας με πάρα πολλές άλλες χώρες. Οι Κυπριακές εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαδικτυακές και χρηματιστηριακές δραστηριότητες. Η γραφειοκρατία είναι ελάχιστη και οι δημόσιες υπηρεσίες είναι αναβαθμισμένες και φιλικές. Το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα είναι μια λύση για τους Έλληνες επιχειρηματίες που θα τους δώσει τη δυνατότητα να διατηρούν εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε όποιο νόμισμα επιθυμούν.

Όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες εταιρείες, έτσι και μια Κυπριακή εταιρεία μπορεί να διαθέτει ακίνητη περιουσία. Η Κύπρος αποτελεί μια σίγουρη επιλογή για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, καθώς και μια χώρα όπου η σύσταση νέας επιχείρησης είναι απλή και εύκολη. Οι διαδικασίες που απαιτούνται είναι απλοποιημένες και οι δυνατότητες που παρέχονται σίγουρα δεν περνούν απαρατήρητες από τους σύγχρονους επιχειρηματίες.  Η Κύπρος δεν αποτελεί  φορολογικό παράδεισο, όπως λάθος πολλοί πιστεύουν, αλλά Ευρωπαϊκή χώρα ενταγμένη πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως κράτος-μέλος της έχει να προσφέρει ιδιαίτερα ωφελήματα, μια ιδανική επιλογή για σύσταση εταιρείας διεθνών δραστηριοτήτων, με πολλά πλεονεκτήματα και με εμπορικό δίκτυο που συνεχώς ενισχύεται και εξελίσσεται. Έχει καθιερωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο σαν μια επιλογή με καθεστώς χαμηλής φορολογίας σε σχέση με πολλές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Η ίδρυση μιας εταιρείας στο εξωτερικό είναι μια συμφέρουσα κίνηση, ειδικά τον τελευταίο καιρό όπου ο ελληνικός επιχειρηματικός κόσμος προσπαθεί να βρει λύσεις για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί. Με βάση τη νομοθεσία της Κύπρου μια Κυπριακή εταιρεία πρέπει να έχει έναν  Διευθυντή και έναν γραμματέα. Η Κύπρος μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που θέλουν να επεκταθούν  και να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους αποκτώντας ένα διεθνή χαρακτήρα.

Η Κύπρος είναι ένας ελκυστικός προορισμός για κάθε σύγχρονο επαγγελματία. Κάνοντας χρήση του ευνοϊκού φορολογικού συστήματος της χώρας και αξιοποιώντας τα επενδυτικά κίνητρα που προσφέρει, μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την κερδοφορία τους. Ιδιαίτερα σημαντικά, εκτός από τα επενδυτικά, είναι και τα αναπτυξιακά κίνητρα που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι επιχειρήσεις που θα αποφασίσουν να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η Κύπρος θεωρείται μια κορυφαία επιλογή από τις Ελληνικές εταιρείες για να συστήσουν μια νέα εταιρεία.

No Comments Yet

Comments are closed