Η παιδεία σήμερα

Τα θέματα Παιδείας είναι πάντα επίκαιρα σε κάθε χώρα γιατί αναπτύσσουν μία δυναμική σχέση με την κοινωνία.

Συγκεκριμένα η Πολιτεία έχει καθήκον και σκοπό την εκπαίδευση και τη μόρφωση της νέας, κάθε εποχή, γενιάς με τον προσφορότερο τρόπο έτσι ώστε οι νέοι μας να αποκτήσουν τις γνώσεις και τα εφόδια να γίνουν ολοκληρωμένοι άνθρωποι αλλά και συνειδητοί πολίτες που συμμετέχουν και προσφέρουν στην κοινωνία.

Για να πετύχει αυτό το σκοπό η Πολιτεία μέσω του Υπουργείου Παιδείας οργανώνει την εκπαίδευση των νέων, ανάλογα με τις ηλικιακές ανάγκες και δυνατότητές τους σε τρεις βαθμίδες, την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία), τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια) και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και άλλες Ανώτατες Σχολές).

Τα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη φροντίδα για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής για να καλύψει τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των νέων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προβλήματα στην παρακολούθηση του κανονικού προγράμματος της γενικής αγωγής.

Το τελευταίο διάστημα είναι σε εξέλιξη μία νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας για αλλαγές σε δύο επίπεδα: 1ο στη λειτουργία του Γενικού Λυκείου και ιδιαίτερα του τρόπου εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και 2ο στη δημιουργία του ενιαίου χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης με τις συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ σε Περιφερειακό επίπεδο.

Οι δύο αυτές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας έχουν δημιουργήσει αντιδράσεις στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των Γενικών Λυκείων όσο και των φοιτητών και Καθηγητών των Πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας «Στόχος της προτεινόμενης αναμόρφωσης είναι η αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείου, που οφείλονται κυρίως στη διττή ιδιότητα όσων φοιτούν σε αυτή την τάξη, δηλαδή αφενός του μαθητή Λυκείου και αφετέρου του υποψήφιου φοιτητή Α.Ε.Ι. Η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποτελεί παρέμβαση στη δομή και το πρόγραμμα της Γ ́ Λυκείου, στον τρόπο κτήσης του απολυτηρίου αλλά και στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην προοπτική σταδιακής καθιέρωσης της ελεύθερης πρόσβασης. Οι αλλαγές που περιγράφονται παρακάτω εντάσσονται σε ένα γενικότερο σχέδιο ευρείας μεταρρύθμισης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα ενισχύει τον μορφωτικό ρόλο του Λυκείου με ολοκλήρωση της βασικής μόρφωσης στο πλαίσιο της καθιέρωσης της 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης αλλά συγχρόνως είναι και στενά συνυφασμένες με τις μεταρρυθμίσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.»

Για να λειτουργεί σωστά η Παιδεία σε μία χώρα βασίζεται σε τρεις άξονες, πρώτον στο ανθρώπινο δυναμικό, εκπαιδευτικοί και διοικητικό προσωπικό, δεύτερο στα κατάλληλα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και τα βιβλία και τρίτο στις κτιριακές υποδομές με σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή.

Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει αρμοδιότητες κυρίως στον τρίτο άξονα με τη λειτουργία των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας και τις Σχολικές Επιτροπές. Ειδικότερες αρμοδιότητες είναι το πρόγραμμα συντήρησης και επισκευών των σχολικών κτιρίων, η φύλαξη και η καθαριότητα των σχολείων, η ενίσχυση του εξοπλισμού και εποπτικών μέσων στα σχολεία, η ενίσχυση της ασφάλειας των μαθητών με το πρόγραμμα των σχολικών τροχονόμων. Πέραν αυτών μπορεί να συμβάλει στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης με πρωτοβουλίες όπως, η ενίσχυση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κυκλοφοριακής αγωγής, βράβευσης των αριστούχων μαθητών κλπ.

Είναι σημαντικό λοιπόν, όσοι ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, να έχουν μία αξιόπιστη γνώση των εκπαιδευτικών θεμάτων για να στηρίζουν θετικά και με επίγνωση τη μόρφωση των παιδιών μας.

*Φαίη Κυριλλίδου, Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο Θεσσαλονίκης με το συνδυασμό «Θεσσαλονίκη Ταχιάος Υπεύθυνα»

No Comments Yet

Comments are closed