Η εταιρεία SUNWIND DRAMALIS σχεδιάζει project για κατασκευή και ομαδοποίηση φωτοβολταϊκών πάρκων 100MW με την ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Την δυνατότητα που δίνει ο πρόσφατος νόμος για ομαδοποίηση φωτοβολταϊκών πάρκων και σύνδεσή τους, μέσω ιδιόκτητου υποσταθμού, στο δίκτυο του ΑΔΜΗΕ, προτίθεται να αξιοποιήσει, η εταιρεία SUNWIND DRAMALIS.

Το σχέδιο της εταιρείας είναι για project των 100 Μεγαβάτ με τίτλο «Ηλιακή Φλώρινας».

Η εταιρεία απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν ένα φωτοβολταϊκό πάρκο με δικό της σχεδιασμό και υλοποίηση σε περιοχή εφαπτόμενη με πυλώνες Υψηλής Τάσης στην Φλώρινα, για την οποία η εταιρεία δηλώνει ότι έχει εξασφαλίσει τα απαιτούμενα «χωράφια».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας «δημιουργούνται ξεχωριστά φωτοβολταικά πάρκα, ισχύος 500Kw ή 1MW το καθένα για ενεργειακή κοινότητα από 1MW έως 18MW. Κάθε ΦΒ Πάρκο θα ανήκει σε ξεχωριστό ιδιοκτήτη, θα έχει ξεχωριστή αδειοδότηση, σε διακριτό, μισθωμένο αγροτεμάχιο, θα παράγει τη δική του Ηλεκτρική Ενέργεια, θα έχει σταθερή τιμή (20 χρόνια) 0,065 €/kWh (για έργα Ενεργειακών Κοινοτήτων με σύνδεση από 01.05.2021).

Όλα μαζί τα πάρκα της  «Ηλιακή Φλώρινας», θα αιτηθούν από κοινού τη Σύνδεση με Υποσταθμό Υψηλής Τάσης (ΑΔΜΗΕ) και τη Σύνδεση στο δίκτυο Μέσης Τάσης (ΔΕΔΔΗΕ).

No Comments Yet

Comments are closed