Γέφυρες Μπουτάρη-Αβραμόπουλου

Οι προσεκτικοί παρατηρητές έχουν διαπιστώσει ότι η κριτική του Παναγιώτη Αβραμόπουλου προς τη διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης είναι σαφώς πιο ήπια στις τελευταίες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και μάλιστα εξαιρεί συνήθως τον Γιάννη Μπουτάρη. Όσοι μάλιστα γνωρίζουν το παρασκήνιο στην “Πρωτοβουλία” αναφέρουν πως έχουν πέσει γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ των δύο συνιδρυτών της παράταξης. Στη δε χθεσινή ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό του 2016 ο τέως πρόεδρος του οργάνου έκανε δύο αναφορές με νόημα: η πρώτη πως αυτός που προκαλεί τη συναίνεση είναι αυτός που ασκεί τη διοίκηση και η δεύτερη η αναφορά του πως “το μέλλον είναι μπροστά μας”, με την οποία έκλεισε την τοποθέτησή του.

No Comments Yet

Comments are closed