Φορολογία Φυσικών Προσώπων στην Κύπρο

Ο φορολογικός κάτοικος Κύπρου φορολογείται για το σύνολο των εισοδημάτων του που έχει αποκτήσει στην Κύπρο, είτε προέρχονται από μερίσματα είτε από μισθωτή εργασία. Ο μη φορολογικός κάτοικος Κύπρου φορολογείται μόνο για τα εισοδήματα που έχει λάβει από την Κύπρο στην Κύπρο.

Παρακάτω αναλύονται οι φορολογικοί συντελεστές φορολόγησης για το σύνολο εισοδημάτων που έχει λάβει ένα φυσικό πρόσωπο, Μη Κύπριος, καθώς απαλλάσσεται του φόρου υπέρ Άμυνας που επιβάλλεται στους Κυπρίους. Για τα μερίσματα σε φορολογικούς κατοίκους Κύπρου και για το σύνολο των μερισμάτων τους ανά τον κόσμο η φορολόγηση είναι 0%

  • Έως 19.500 ευρώ ο φόρος είναι 0%
  • 19.501 – 28.000 20%
  • 28.001 – 36.300 25%
  • 36.301 – 60.000 30%
  • 60.001 και άνω 35%

Η Κυπριακή Δημοκρατία δίνει πολλές φοροαπαλλαγές σε φυσικά πρόσωπα τόσο για εξαίρεση από φόρο όσο και για μείωση εισοδήματος.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε σήμερα με την εταιρεία My Company Finance για να ενημερωθείτε εκτενώς για όλα τα θέματα με σκοπό την επίλυση των αποριών σας.

Συμπληρώστε την σχετική φόρμα για να ορίσουμε ραντεβού

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

No Comments Yet

Comments are closed