ΕΥΑΘ: Εμφάνισε αυξημένο κύκλο εργασιών στα 55 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο της χρονιάς

Βελτίωση κατέγραψαν τα μεγέθη της ΕΥΑΘ κατά το εννεάμηνο της χρονιάς έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2020. Ειδικότερα, κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου της φετινής χρονιάς, σε ετήσια βάση, η εισηγμένη εμφάνισε αυξημένο κύκλο εργασιών κατά 2,4%, στα 55 εκατ. ευρώ, με τη μεταβολή να αποδίδεται κατά βάση στον τομέα της παροχής υπηρεσιών αποχέτευσης. Έναντι του εννεαμήνου του 2020 το κόστος πωλήσεων ενισχύθηκε κατά 7,52%, στα 35 εκατ. ευρώ, λόγω των αυξημένων εξόδων επισκευών και συντηρήσεων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) αλλά και εξαιτίας του αυξημένου κόστους ενέργειας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, τα προ φόρων κέρδη της εισηγμένης ενισχύθηκαν κατά 6,82%, σε 14 εκατ. ευρώ, ενώ κατά το τρίτο τρίμηνο της χρονιάς υποχώρησαν κατά περίπου 3%, σε 5,7 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), σε ετήσια βάση, αυξήθηκαν κατά 3,4%, στα 18 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο και υποχώρησαν κατά 3% στο τρίμηνο, έχοντας διαμορφωθεί σε 7 εκατ. ευρώ.

Η ΕΥΑΘ βρέθηκε αντιμέτωπη με αυξημένες λειτουργικές δαπάνες, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 3,1 εκατ. ευρώ (+19%) και 9,7 εκατ. ευρώ (+13,6%) το τρίτο τρίμηνο και το εννεάμηνο, αντίστοιχα. Κι αυτό λόγω του σχηματισμού μεγαλύτερης πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων από την αρχή της χρονιάς έως και τα τέλη Σεπτεμβρίου συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αλλά και εξαιτίας του αυξημένου μισθολογικού κόστους βάσει της ισχύουσας συλλογικής σύμβασης εργασίας. Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ενισχύθηκαν κατά 112%, σε 736.000 ευρώ το τρίτο τρίμηνο, εξαιτίας δικαστικής απόφασης άπαξ καταβολής αναδρομικών μισθών και αποζημιώσεων σε υπαλλήλους της εταιρείας και σε τρίτα μέρη. Υποχώρησαν όμως κατά 19%, σε 1,5 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο. Η ΕΥΑΘ διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 90,2 εκατ. ευρώ κατά το φετινό εννεάμηνο έναντι περίπου 74 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Σύμφωνα με την εισηγμένη, τα οικονομικά αποτελέσματα φανερώνουν ότι η ΕΥΑΘ έχει «χτίσει μια ισχυρή ασπίδα προστασίας ενάντια στην υγειονομική κρίση που χαρακτηρίζει την τρέχουσα περίοδο, παρουσιάζοντας περιορισμένες οικονομικές διακυμάνσεις και διατηρώντας τη δυναμική των δραστηριοτήτων της, τη ρευστότητα και τη βιωσιμότητά της σε υψηλά επίπεδα. Εντούτοις, η διοίκηση εξακολουθεί να παρακολουθεί επισταμένως τις εξελίξεις, όπως αυτή της ραγδαίας μεταβολής του κόστους ενέργειας, έτσι ώστε να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί με επιτυχία στις ανάγκες και στις προκλήσεις τόσο του εγχώριου όσο και του παγκόσμιου περιβάλλοντος, καθώς και να είναι σε θέση να αντισταθμίσει τους διαφόρους κινδύνους, βασιζόμενη σε ισχυρές δικλίδες ασφαλείας, όπως το σημαντικό ύψος διαθεσίμων της και η καθολική απουσία δανεισμού».
No Comments Yet

Comments are closed