Εργαλεία ρευστότητας για τις επιχειρήσεις

Μουτσιάνας Κώστας

του Κώστα Μουτσιάνα

Senior Lecturer στην Τραπεζική Χρηματοοικονομική στο Coventry University London και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού MSc Global Financial Τrading

Οι συνέπειες στην οικονομία από την πανδημία του COVID-19 είναι ήδη ορατές, με πολλές επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στη ρευστότητα που απαιτείται για να ανοίξουν και να υποστηρίξουν τη λειτουργία τους. Η πραγματική οικονομία θα αντιμετωπίσει ακόμη μια κρίση που θα θέσει σε κίνδυνο ακόμη και τη βιωσιμότητα ορισμένων επιχειρήσεων. Η ύφεση πρέπει να θεωρείται δεδομένη και η διαχείριση της από την πλευρά των επιχειρηματιών είναι αντικειμενικά δύσκολη, όταν σε αυτή θα πρέπει να προστεθεί και η προηγούμενη δεκαετία κρίσης. Από τη ζημία δεν μπορεί κάποιος να προσδοκά όφελος. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η αντιμετώπιση της δύσκολης ημέρας που ξημερώνει για την οικονομία απαιτεί την αξιοποίηση των εργαλείων που έχουν ήδη δημιουργηθεί.

ΤΕΠΙΧ ΙΙ:

Με προϋπόθεση ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των κλάδων που έχουν πληγεί από την εξάπλωση του κορονοϊού, η χορήγηση δανείων μέσω του ΤΕΠΙΧ χρησιμοποιείται εκτεταμένα από  την αγορά. Εκτιμάται ότι, έως σήμερα, έχουν αντληθεί περισσότερα από 550 εκατ. με περισσότερες από 50.000 αιτήσεις και η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 2 δις ευρώ.

Το ύψος του δανείου μπορεί να φτάσει έως και το 50% του κύκλου εργασιών, η διάρκειά του κυμαίνεται από 24 έως 60 μήνες και παρέχεται δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 6 έως 12 μήνες.

Η επιχείρηση που θα λάβει τη συγκεκριμένη δανειοδότηση επιδοτείται στο 100% του επιτοκίου για δυο έτη. Εναλλακτικά, μπορεί να αποφασίσει το 40% του δανείου της να είναι άτοκο καθ’όλη τη διάρκειά του. Στις προϋποθέσεις που ορίζονται, υπάρχει η δέσμευση για διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας για 2 έτη.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) λήγει στις 28 Μαΐου.

Ταμείο Εγγυοδοσίας:

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας που συστάθηκε πρόσφατα ως χωριστή χρηματοδοτική μονάδα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, σχεδιάζεται να διαθέσει δάνεια ύψους 7 δις ευρώ μέσω παροχής εγγυήσεων υπέρ των ελληνικών επιχειρήσεων. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει ήδη διαθέσει 1 δις ευρώ για εγγυήσεις, ποσό που αντιστοιχεί σε δάνεια ύψους 3,5 δις ευρώ.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας μπορεί να εγγυηθεί σε ποσοστό 80% του δανείου της επιχείρησης. Το ποσό του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του κύκλου εργασιών (2019) ή το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους (2019). Σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολόγησης, το ύψος του δανείου μπορεί να υπερβαίνει τα παραπάνω όρια. Εκτός από την εγγύηση, δίνεται η δυνατότητα επιχορήγησης της προμήθειας εγγύησης που πρέπει να καταβληθεί στις τράπεζες.

Επιδότηση επιτοκίου ενήμερων δανείων

Η επιδότηση επιτοκίου για τα ενήμερα δάνεια των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί αφορά στην περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου 2020 και καλύπτεται από μέτρο ύψους 750 εκατ. ευρώ. Η κάλυψη του επιτοκίου ενδέχεται να συμπεριλάβει τους τόκους Ιουλίου – Αυγούστου.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να ενταχθούν οι επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο μέτρο είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας μέχρι 31.12.2020, τα δάνεια να έχουν χορηγηθεί πριν την 01.04.2020 και να είναι ενήμερα στις 31.12.2019.

Μικροπιστώσεις σε αποκλεισμένους από την τραπεζική δανειοδότηση

Σε επεξεργασία βρίσκεται χρηματοδοτικό εργαλείο που προβλέπει μικροπιστώσεις έως 25.000 ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες που είναι αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα. Πρόκειται για ένα καινοτόμο στην Ελλάδα χρηματοδοτικό σχήμα όπου εξειδικευμένα σχήματα παρέχουν πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια σε συνδυασμό με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Πρόσβαση στις μικροπιστώσεις μπορούν να έχουν οι πολύ μικρές & μικρές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι, φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων και άλλες ομάδες.

 

 

No Comments Yet

Comments are closed