Η Επιχειρηματικότητα του σήμερα!

Στη σημερινή ιδιαίτερα δύσκολη οικονομικά εποχή που διανύει ο επιχειρηματικός κόσμος, η μείωση των λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση δίνει τη δυνατότητα να απλοποιηθεί και να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία έκδοσης των παραστατικών μιας επιχείρησης. Πρόκειται για μια λειτουργία που θα βοηθήσει τους επαγγελματίες σε πολλά επίπεδα και κυρίως στην εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος. Ηλεκτρονικό θεωρείται το τιμολόγιο που έχει εκδοθεί με τις προδιαγραφές που ορίζονται από τον νόμο και που εκδίδεται και λαμβάνεται σε ηλεκτρονική μορφή. Η επιχείρηση που έχει εκδώσει ηλεκτρονικά ένα παραστατικό μπορεί να το αποστείλει ηλεκτρονικά ή και να το αρχειοθετήσει.  Η διαδικασία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και αποτρέπει τυχόν λάθη ή παραλήψεις και  πραγματοποιείται σε πλήρη συμφωνία με την ελληνική νομοθεσία.

Οι επιχειρήσεις κάνουν συνεχώς προσπάθειες για να υιοθετήσουν λύσεις, οι οποίες θα απλοποιήσουν και θα κάνουν πιο γρήγορες τις διαδικασίες των οικονοµικών τους  συναλλαγών. Σχετικά με τον δημόσιο τομέα, η ηλεκτρονική τιμολόγηση μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά στην μείωση της φοροδιαφυγής, καθώς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Οι επαγγελματίες θα μπορούν να παρακολουθούν καλύτερα την πορεία της επιχείρησης τους, να δημιουργήσουν και να έχουν πρόσβαση σε όλες τις κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν από το πελατολόγιό τους και γενικότερα να έχουν μια πληρέστερη πληροφόρηση.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση απευθύνεται σε όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος και το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, οι οποίες θέλουν η  αποστολή των παραστατικών  να τους εξοικονομεί  χρόνο και πόρους, μέσα από μια διαδικασία απλή, ασφαλή, αυτοματοποιημένη και αξιόπιστη.  Να δίνει λύσεις σε όλες τις επιχειρηματικές ανάγκες και να καλύπτει τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.

Εκτός από την έκδοση και την ηλεκτρονική αποστολή των παραστατικών, η ηλεκτρονική τιμολόγηση μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά στην καλύτερη οργάνωση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης, παρέχοντας μεγάλο αριθμό στατιστικών στοιχείων και αναφορών, σχετικά με τις κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και δίνοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της  οικονομικής κατάστασης της. Είναι ιδιαίτερα εύχρηστη και προσαρμόζεται στις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν σε κάθε επιχείρηση. Δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει πλήρης και ολοκληρωμένη εικόνα των παραστατικών που έχουν εκδοθεί, καταγράφοντας κάθε ενέργεια σε ένα αναλυτικό ιστορικό. Η εύρεση των πελατών είναι ιδιαίτερα εύκολη και τα παραστατικά αρχειοθετούνται αυτόματα με τη δυνατότητα να αναζητηθούν ή και να επανεκτυπωθούν αν αυτό χρειαστεί.  Στόχος της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι να καλυφθούν οι ανάγκες των επαγγελματιών και όλων των επιχειρήσεων, σε όποιο χώρο και αν δραστηριοποιούνται.

No Comments Yet

Comments are closed