Επεμβάσεις σε Ιστορικές Κατασκευές: Ο ρόλος του Πολιτικού Μηχανικού

Τη Δευτέρα 15 Απριλίου και στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Σύνταγμα, Νίκης 4, 1ος όροφος) θα πραγματοποιηθεί τεχνικό σεμινάριο με θέμα: «Επεμβάσεις σε Ιστορικές Κατασκευές: Ο ρόλος του Πολιτικού Μηχανικού».

Περιγραφή σεμιναρίου: 

  1. Μερικές υπομνήσεις από την Μηχανική της Τοιχοποιίας
  2. Η σημασία της τεκμηρίωσης (του φέροντος οργανισμού και της συμπεριφοράς)
  3. Η προσομοίωση και οι αριθμητικές αναλύσεις ως εργαλεία αποτίμησης
  4. Μερικές τεχνικές επέμβασης και η αποτελεσματικότητά τους.

Εισηγητής:

Ελισάβετ Βιντζηλαίου
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ (1977). Δρ Πολ. Μηχ. ΕΜΠ. Καθηγήτρια Κατασκευών Ω.Σ. και Τοιχοποιίας, Διευθύντρια Εργαστηρίου Ω.Σ. (από το 2012). Διδάσκει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα (π.χ. Προχωρημένη Μηχανική της Τοιχοποιίας, Τεκμηρίωση-Αποτίμηση-Τεχνικές Επεμβάσεων). Μέλος του ΚΣΝΜ από το 2010.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση αίτησης εγγραφής, ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, μέλη του ΤΕΕ, που είναι ταμειακά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Δήλωση Συμμετοχής

No Comments Yet

Comments are closed