Έως και 7 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη 100.000 επαγγελματίες και αγρότες-Μειώνεται η εξαγορά πλασματικών

Φθηνότερη θα είναι η εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης από τον Ιανουάριο του 2019 για 1,5 εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους – επιστήμονες και αγρότες, καθώς η μείωση του βασικού ασφαλίστρου για σύνταξη από το 20% στο 13,33% παρασύρει και το κόστος της εξαγοράς.

Αυτό σημαίνει πως εντός της 5ετίας 2019 – 2023 τουλάχιστον 100.000 μη μισθωτοί μπορούν να συνταξιοδοτηθούν έως και επτά χρόνια νωρίτερα από το γενικό όριο ηλικίας, κερδίζοντας από 360 ευρώ έως και 4.691 ευρώ για κάθε πλήρες πλασματικό έτος που αναγνωρίζουν.

Βάσει του νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016), το κόστος της εξαγοράς πλασματικών ετών συνδέεται με το ποσοστό των νέων εισφορών και υπολογίζεται σε ποσοστό 20% επί του μηνιαίου εισοδήματος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Με το νέο ασφαλιστικό νόμο παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνων ασφάλισης με τους οποίους ο εργαζόμενος διευκολύνεται για να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα αλλά και σε περιπτώσεις για να προσαυξήσει τη σύνταξή του.

Μέχρι σήμερα οι χρόνοι που μπορούσαν να αναγνωρίσουν ήταν περιορισμένοι (στρατός, γονική άδεια, χρόνος ανατροφής παιδιών κλπ) και δεν αφορούσαν το σύνολο των περιπτώσεων αλλά ειδικές κατηγορίες.

Με τις νέες ρυθμίσεις ο ασφαλισμένος μπορεί να αναγνωρίσει επιπλέον:

1.Το χρόνο επιδοτούμενης ανεργίας μέχρι 300 ημέρες (1 έτος) ανεξάρτητα από την περίοδο που πραγματοποιήθηκε η επιδότηση ανεργίας

2.Το χρόνο επιδοτούμενης ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες (1 έτος) ανεξάρτητα από την περίοδο που έλαβε χώρα η ασθένεια

3.Το χρόνο σπουδών σε μέσες, ανώτερες και ανώτατες σχολές

4.Το χρόνο ανεργίας για τον οποίο δεν έχει επιδοτηθεί ο εργαζόμενος ή παρουσιάζεται γενικώς κενό ασφάλισης, μετά όμως την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε ταμείου

5.Το χρόνο απουσίας από την εργασία για τις μητέρες λόγω κύησης και λοχείας και μέχρι 119 ημέρες

6.Το χρόνο απεργίας για τον οποίο υπάρχει κενό ασφάλισης

7.Τον πλασματικό χρόνο για τα παιδιά ανεξάρτητα από την ημερομηνία γέννησής τους ο οποίος ανέρχεται σε 1 χρόνο για ένα παιδί, 3 χρόνια για 2 παιδιά και 5 χρόνια για 3 παιδιά

8.Το χρόνο άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και μέχρι 8 χρόνια πριν από την εγγραφή του επαγγελματία στον ΟΑΕΕ, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί εισφορές

Οι νέοι πλασματικοί χρόνοι αναγνωρίζονται μόνο από εκείνους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 και μετά. Αντίθετα όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010 αναγνωρίζουν τους χρόνους που ίσχυαν με τους προηγούμενους νόμους

No Comments Yet

Comments are closed