ΕΛΣΤΑΤ: Έρευνα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 2017/2018

Σε 297 ανήλθαν οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2017/2018, έναντι 296 το σχολικό έτος 2016/2017, ενώ οι σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανέρχονταν σε 188 έναντι 161 το σχολικό έτος 2016/2017, για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ).
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η σχετική έρευνα καλύπτει τις διαβαθμισμένες σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπουργείου Παιδείας και τα προγράμματα Πρώιμης Παρέμβασης της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ). Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ειδικά Νηπιαγωγεία- Ειδικά Δημοτικά) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ειδικά Γυμνάσια- Ειδικά Λύκεια- Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Λύκεια- Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης/ΕΕΕΕΚ).
Από την ίδια έρευνα προκύπτουν και τα εξής:
*Το διδακτικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 12,9% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κατά 3,6% στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το σχολικό έτος 2017/2018 σε σχέση με το σχολικό έτος 2016/2017.
*Οι εγγεγραμμένοι μαθητές παρουσίασαν αύξηση κατά 3,2% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κατά 6,5% στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων μαθητών, το 67% αποτελούσαν οι άρρενες μαθητές και το 33% οι θήλεις.
*Η επικρατέστερη ειδική εκπαιδευτική ανάγκη των εγγεγραμμένων μαθητών ήταν η νοητική υστέρηση (ποσοστό 35,6%) και η αμέσως επόμενη ήταν ο αυτισμός (ποσοστό 30,6%).
*Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές ήταν 1 εκπαιδευτικός για 2,69 μαθητές το σχολικό έτος 2017/2018, ενώ η αντίστοιχη αναλογία για το σχολικό έτος 2016/2017 ήταν 1 προς 2,76.
*Η περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 34,6% του σχολικού πληθυσμού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Χώρας. Ακολούθησε η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας που συγκέντρωσε το 17%.

 

 

No Comments Yet

Comments are closed