ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Απονομή τιμητικού επαίνου από το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας

Τιμητικό έπαινο απένειμε ο Διοικητής Μοίρας του Α.Τ.Α., Αντισμήναρχος κ.
Γεώργιος Τζίκας στον Γενικό Διευθυντή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ κ. Λεωνίδα Μπακούρα,
ως αναγνώριση του ουσιαστικού και αποτελεσματικού έργου της Εταιρείας για την
ολοκλήρωση της σύνδεσης του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας(ΑΤΑ) με το
δίκτυο διανομής φυσικού αερίου.

Απονομή τιμητικού επαίνου από το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) προς την ΕΔΑ ΘΕΣΣ


Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γενικός Διευθυντής ανέδειξε τα πλεονεκτήματα από τη
μετάβαση στη χρήση του φυσικού αερίου -του φιλικότερου προς το περιβάλλον
συμβατικού καυσίμου-. Η διεύρυνση της χρήσης του συμβάλει καθοριστικά στη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο του φυσικού αερίου στην ενεργειακή
μετάβαση, ο κ. Μπακούρας τόνισε ότι εκτός από καύσιμο γέφυρα, το φυσικό
αέριο αποτελεί το κυρίαρχο μέσο για την άμεση απαλλαγή της οικονομίας από τον
άνθρακα, σε πλήρη εναρμόνιση με το ΕΣΕΚ και τους κοινοτικούς στόχους
ενεργειακής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Ο Αντισμήναρχος  κ. Τζίκας, αναγνωρίζοντας την εξαίρετη συνεργασία με την ΕΔΑ,
τόνισε ότι το φυσικό αέριο ως ένα οικονομικό καύσιμο, συντελεί στην
εξοικονόμηση πόρων του Αρχηγείου (ATA), δίνοντας τη δυνατότητα για ορθότερη
οικονομική διαχείριση και περιορισμό των ενεργειακών δαπανών.

No Comments Yet

Comments are closed