Δράση εμβολιασμού παιδιών ηλικίας μεταξύ 0 έως 18 ετών στο ΚΑΠΗ Αγίου Νεκταρίου Δενδροποτάμου

Ο Δήμος Αμπελοκήπων- Μενεμένης σε συνεργασία με τους Ιατρούς του Κόσμου την Τετάρτη στις 15/01/2020 θα πραγματοποιήσει μαζικό εμβολιασμό παιδιών ΡΟΜΑ ηλικίας μεταξύ 0 έως 18 ετών στο πολύκεντρο Αγίου Νεκταρίου από τις 10:30πμ έως τις 14:30μμ.  

Δράση  εμβολιασμού παιδιών ηλικίας μεταξύ 0 έως 18ετών  στο ΚΑΠΗ Αγίου Νεκταρίου Δενδροποτάμου

Ημερομηνία δράσης εμβολιασμού

Τετάρτη, 15Ιανουαρίου 2019

Τοποθεσία

ΚΑΠΗ Αγίου Νεκταρίου Δενδροποτάμου

Ώρα προσέλευσης

10:30 με 12:30 για τα παιδιά που δε φοιτούν στο σχολείο

12:30 με 14:30 για τα παιδιά σχολικής ηλικίας

Διάρκεια εμβολιασμού

Από 10:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. και μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας βάση της ώρας προσέλευσης

Ομάδα στόχος

Παιδιά ηλικίας 0 έως 5 ετών(πευμονιόκοκκος και εξαδύναμο) καθώς και,

Παιδιά ηλικίας από 1 έτους και άνω για το εμβόλιο της ανεμευλογιάς

Απαραίτητα έγγραφα

Το βιβλιάριο εμβολιασμού εάν υπάρχει (βλέπε παράδειγμα) ήοποιαδήποτε άλλη βεβαίωση ή έγγραφο που έχει δοθεί από επίσημο ιατρικό φορέα και αφορά εμβολιασμό που έχει γίνει στο παρελθόν

No Comments Yet

Comments are closed