Δήμος Θεσσαλονίκης: Που μπορούν να απευθύνονται για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων όσοι επλήγησαν από τη νεροποντή της 10ης Μαΐου

Ο δήμος Θεσσαλονίκης ενημερώνει με σχετική ανακοίνωσή του τους πολίτες που επλήγησαν από τη νεροποντή της 10ης Μαΐου για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προχωρήσουν, ώστε να διεκδικήσουν τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις είτε από τις ασφαλιστικές εταιρείες τους είτε από το κράτος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από τον δήμο Θεσσαλονίκης:

Για φθορές σε οχήματα οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται με αίτησή τους στην αυτοτελή διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, Βασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54655, τηλ. 2313 319.855), από όπου θα ζητούν βεβαίωση έκτακτων καιρικών φαινομένων για την 10.05.2018, την οποία ακολούθως θα προσκομίζουν στην ασφαλιστική τους εταιρεία για τις περαιτέρω ενέργειες.

Για φθορές σε επιχειρήσεις οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται με αίτησή τους στον δήμο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Πρωτοκόλλου, Βασιλέως Γεωργίου Α΄1, ΤΚ 54636, 1ος όροφος), ζητώντας διενέργεια αυτοψίας και καταγραφή ζημιών.

Οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται στην αυτοτελή διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Για τον προσδιορισμό του ύψους της ζημιάς θα διενεργηθεί επιτόπια αυτοψία από τις αρμόδιες επιτροπές της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι αποζημιώσεις καταβάλλονται με κρατική μέριμνα.

Για φθορές σε κατοικίες (οικοσκευές) οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται με αίτησή τους στον δήμο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Πρωτοκόλλου, Βασιλέως Γεωργίου Α΄1, ΤΚ 54636, 1ος όροφος), ζητώντας διενέργεια αυτοψίας και καταγραφή ζημιών. Για τον προσδιορισμό του ύψους της ζημιάς θα διενεργηθεί επιτόπια αυτοψία από τις αρμόδιες επιτροπές του δήμου. Οι αποζημιώσεις καταβάλλονται με κρατική μέριμνα.

depthe.gr

No Comments Yet

Comments are closed