ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ SMS MARKETING

Με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, τα κινητά ηλέφωνα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την καθημερινότητα μας, επιδρώντας καθοριστικά και διαφοροποιώντας τις καταναλωτικές συνήθειες. Το μάρκετινγκ μέσω κινητών συσκευών  έχει εξελιχθεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, χάρη στα νέα γρήγορα πρωτόκολλα μεταφοράς δεδομένων, τα οποία μετατρέπουν το κινητό τηλέφωνο σε πραγματικό σταθμό πολλαπλών λειτουργιών  και έχουν καταστήσει την επικοινωνία και ενημέρωση πιο άμεση από ποτέ.

Το SMS Marketing αποτελεί έναν από τους πιο άμεσους, αποτελεσματικούς, και ασφαλείς τρόπους επικοινωνίας παγκοσμίως. Χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τύπους μηνυμάτων SMS, σας δίνεται η δυνατότητα να διαφοροποιηθείτε, επιλέγοντας τον τρόπο που επιθυμείτε να προσεγγίσετε το καταναλωτικό σας κοινό.

Η αποστολή μιας προωθητικής καμπάνιας γίνεται μέσω μιας υπηρεσίας μαζικής αποστολής SMS η οποία παρέχει στην επιχείρηση πολλές επιλογές σχετικά με τον χρόνο αποστολής των μηνυμάτων, αναφορές παράδοσης για κάθε μήνυμα, αλλαγή ονόματος αποστολέα (sender ID), στατιστικά στοιχεία κλπ.

Οι επιχειρήσεις μπορούν μέσω της υπηρεσίας αυτής, να προσεγγίσουν μεγάλο αριθμό πελατών σε ελάχιστο χρόνο κάτι που είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί με άλλα μέσα διαφήμισης. Ένα μήνυμα SMS μπορεί να συνταχθεί και να σταλεί σε χιλιάδες παραλήπτες μέσα σε μερικά λεπτά,

Τεχνικές δυνατότητες της υπηρεσίας:

 • Παγκόσμια κάλυψη
 • Αποστολή προσωποποιημένων μηνυμάτων, με δυνατότητα αυτοματοποιημένης συμπλήρωσης έως και δύο προκαθορισμένων πεδίων, στο σύνολο των επαφών
 • Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων, που περιλαμβάνουν ειδικά “Link”, τα οποία παραπέμπουν σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό αρχείο ή ιστοσελίδα
 • Αποστολή των αναφορών παράδοσης σε πραγματικό χρόνο, για πλήρη έλεγχο της καμπάνιας
 • Αναλυτικές αναφορές παράδοσης, όπου περιλαμβάνονται και υποκατηγορίες με πλήρη επεξήγηση
 • Πλήρης υποστήριξη «φορητότητας» αριθμών κινητών τηλεφώνων παγκοσμίως, ώστε να επιτυγχάνεται η ορθή παράδοση και χρέωση όλων των μηνυμάτων
 • Υπηρεσία επαναδρομολόγησης μηνυμάτων, με ελάχιστο αριθμό προσπαθειών τις τρεις (3)
 • Προγραμματισμός ημέρας και ώρας αποστολής καμπάνιας μηνυμάτων, από τον χρήστη
 • Διαχείριση τηλεφωνικής λίστας απεριόριστων επαφών
 • Αυτόματη διαγραφή διπλοεγγραφών
 • Διαχείριση δηλώσεων επιθυμία διακοπής λήψης μηνυμάτων
No Comments Yet

Comments are closed