ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επιδότηση 50% μέσω ΕΣΠΑ για Τουριστικά Γραφεία

Δύο νέα προγράμματα με ποσοστό επιδότησης 50% μέσω ΕΣΠΑ Επιλέξιμα είναι τα Τουριστικά Γραφεία ανάμεσα σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους Συγκεκριμένα δύο είναι τα επιδοτούμενα προγράμματα : «Ψηφιακό Βήμα» και το…

0 Shares

Επιδότηση 50% μέσω ΕΣΠΑ για Ξενοδοχεία και κλάδο τουρισμού

Νέα προγράμματα με ποσοστό επιδότησης 50% μέσω ΕΣΠΑ Επιλέξιμα είναι τα Ξενοδοχεία ανάμεσα σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους Συγκεκριμένα δύο είναι τα επιδοτούμενα προγράμματα: το «Ψηφιακό Βήμα» και το «Ψηφιακό Άλμα»…

0 Shares

Επιδότηση 50% μέσω ΕΣΠΑ για Εστιατόρια

Νέα προγράμματα με ποσοστό επιδότησης 50% μέσω ΕΣΠΑ Επιλέξιμα είναι τα Εστιατόρια ανάμεσα σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους Συγκεκριμένα δύο είναι τα επιδοτούμενα προγράμματα: το «Ψηφιακό Άλμα» που αφορούν στην υποστήριξη…

0 Shares

Επιδότηση 50% μέσω ΕΣΠΑ για Πολιτικούς Μηχανικούς

Νέα προγράμματα με ποσοστό επιδότησης 50% μέσω ΕΣΠΑ Επιλέξιμοι είναι οι Πολιτικοί Μηχανικοί ανάμεσα σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους Συγκεκριμένα δύο είναι τα επιδοτούμενα προγράμματα: το «Ψηφιακό Άλμα» που αφορούν στην…

0 Shares

Επιδότηση 50% μέσω ΕΣΠΑ για Φαρμακεία

Νέα προγράμματα με ποσοστό επιδότησης 50% μέσω ΕΣΠΑ Επιλέξιμα είναι τα Φαρμακεία ανάμεσα σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους Συγκεκριμένα δύο είναι τα επιδοτούμενα προγράμματα: «Ψηφιακό Βήμα» και το «Ψηφιακό Άλμα» που…

0 Shares

Επιδότηση 50% μέσω ΕΣΠΑ για Δικηγόρους

Νέα προγράμματα με ποσοστό επιδότησης 50% μέσω ΕΣΠΑ Επιλέξιμοι είναι οι Δικηγόροι ανάμεσα σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους Συγκεκριμένα δύο είναι τα επιχορηγούμενα προγράμματα: το «Ψηφιακό Βήμα» και το «Ψηφιακό Άλμα»…

0 Shares

Επιδότηση 50% μέσω ΕΣΠΑ για Ιατρούς

Νέα προγράμματα με ποσοστό επιδότησης 50% μέσω ΕΣΠΑ Επιλέξιμοι είναι οι Γιατροί ανάμεσα σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους Συγκεκριμένα δύο είναι τα επιδοτούμενα προγράμματα: το «Ψηφιακό Βήμα» και το «Ψηφιακό Άλμα»…

0 Shares

Επιδότηση 50% μέσω ΕΣΠΑ για Γυμναστήρια

Νέα προγράμματα με ποσοστό επιδότησης 50% μέσω ΕΣΠΑ Επιλέξιμα είναι τα Γυμναστήρια ανάμεσα σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους Συγκεκριμένα δύο είναι τα επιχορηγούμενα προγράμματα: το «Ψηφιακό Βήμα» και το «Ψηφιακό Άλμα»…

0 Shares

Επιδότηση 50% μέσω ΕΣΠΑ για Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών

Νέα προγράμματα με ποσοστό επιδότησης 50% μέσω ΕΣΠΑ Επιλέξιμες είναι οι Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών ανάμεσα σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους Συγκεκριμένα δύο είναι τα επιδοτούμενα προγράμματα: το «Ψηφιακό Βήμα» και το…

0 Shares

Προκήρυξη 2 Νέων Επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ για ψηφιακή αναβάθμιση Επιχειρήσεων με 50% επιδότηση

Δύο νέα προγράμματα επιδότησης ανακοινώθηκαν με ποσοστό επιδότησης 50% μέσω ΕΣΠΑ. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα προγράμματα «Ψηφιακό Άλμα» και «Ψηφιακό Βήμα», τα οποία έχουν ως στόχο την ενίσχυση της…

0 Shares