Αναδρομικά συνταξιούχων: Αποφάσεις-«βόμβες» για επιστροφές ποσών μέχρι 8.145 ευρώ από επικουρικές

Δύο νέες σημαντικές αποφάσεις δικαιώνει συνταξιούχους οι οποίοι θα πάρουν αναδρομικά από επικουρικές συντάξεις για το περιβόητο 11μηνο.

Ειδικότερα σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε δύο σημαντικές αποφάσεις, τις υπ’αριθ. 7110/2021 και 7113/2021, που αφορούν το 11μηνο των αναδρομικών σε επικουρικές συντάξεις.

Η πρώτη απόφαση

Η απόφαση 7110 αναγνωρίζει την υποχρέωση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (e-Ε.Φ.Κ.Α.) να καταβάλει: στον πρώτο των εναγόντων το ποσό των 2.589,82 ευρώ, στον δεύτερο το ποσό των 2.380,40 ευρώ, στον τρίτο το ποσό των 4.261,51 ευρώ, στον τέταρτο το ποσό των 2.386,12 ευρώ, στον πέμπτο το ποσό των 2.165,02 ευρώ, στον έκτο το ποσό των 1.629,21 ευρώ, στον έβδομο το ποσό των 3.825,14 ευρώ, στον όγδοο το ποσό των 922,90 ευρώ, στον ένατο το ποσό των 3.035,89 ευρώ, στον δέκατο το ποσό των 6.357,12 ευρώ, στον ενδέκατο το ποσό των 4.710,31 ευρώ και στον δωδέκατο το ποσό των 2.236,74 ευρώ, αφού αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις, νομιμοτόκως, από την επίδοση της αγωγής (29-12-2017) έως την εξόφληση.

Η δεύτερη απόφαση

Παράλληλα η απόφαση 7113 αναγνωρίζει την υποχρέωση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (e-Ε.Φ.Κ.Α.) να καταβάλει: 6.485,75 ευρώ στον πρώτο των εναγόντων, 6.881,25 ευρώ στον δεύτερο, 8.119 ευρώ στον τρίτο, 6.616,75 ευρώ στην πέμπτη, επτά 7.619,50 ευρώ στον έκτο, 6.616,75 ευρώ στον έβδομο, 4.878 ευρώ στον όγδοο, 7.601,25 ευρώ στον ένατο, 4.479,25 ευρώ στον δέκατο, 7.593,25 ευρώ στον ενδέκατο, 5.574 ευρώ στη δωδέκατη, 7.807 ευρώ στον δέκατο τρίτο, 7.601,25 ευρώ στη δέκατη τέταρτη, 7.278,25 ευρώ στον δέκατο πέμπτο, 6.980,75 ευρώ στον δέκατο έκτο, 6.616,75 ευρώ στον δέκατο έβδομο, 8.119 ευρώ στη δέκατη όγδοη, 6.366,25 ευρώ στη δέκατη ένατη, 7.482,03 ευρώ στον εικοστό, 6.773,32 ευρώ στον εικοστό πρώτο, 8.145,54 ευρώ στον εικοστό δεύτερο, 7.838,12 ευρώ στην εικοστή τρίτη, 7.684,52 ευρώ στην εικοστή τέταρτη 4.878 ευρώ στον εικοστό πέμπτο, αφού αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις, νομιμοτόκως, από την επίδοση της αγωγής (30-12-2016) έως την εξόφληση.

Να σημειωθεί πως σε ότι αφορά τις επικουρικές αναμένεται η απόφαση του ΣτΕ η οποία φαίνεται πως θα αφορά στο σύνολο των συνταξιούχων που λάμβανε επικουρική σύνταξη από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι τον Μάιο του 2016, ενώ τα αναδρομικά ποσά στα δώρα αφορούν στο σύνολο των συνταξιούχων που είχαν συμπληρώσει τα 60 έτη το διάστημα Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016.

No Comments Yet

Comments are closed