Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των επιχειρήσεων που αποφασίζουν να ιδρύσουν εταιρεία στο εξωτερικό

Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των επιχειρήσεων που αποφασίζουν να ιδρύσουν εταιρεία στην Κύπρο. Η ίδρυση εταιρειών στο εξωτερικό είναι πολλές φορές μια συμφέρουσα λύση για να μπορέσουν οι επαγγελματίες να επιβιώσουν, αλλά και για να γίνουν ανταγωνιστικοί. Η Κύπρος παρουσιάζει τη χαμηλότερη φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η διαδικασία που απαιτείται για τη σύσταση μιας Κυπριακής εταιρείας είναι εύκολη και απαιτεί ελάχιστο χρόνο για να ολοκληρωθεί. Η Κύπρος παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη και δίνει κίνητρα στους επαγγελματίες για να εγκατασταθούν εκεί και να συστήσουν μια νέα εταιρεία. Αποτελεί επιλογή για επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες επωφελούνται από τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει, όπως είναι το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, η σταθερότητα στη νομοθεσία, οι απλοποιημένες διαδικασίες για τη σύσταση εταιρείας  και πολλά άλλα.

Η νομοθεσία που ισχύει στην Κύπρο είναι σε απόλυτη συμφωνία  με τις οδηγίες και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε κυπριακή εταιρεία πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν εγγεγραμμένο μέτοχο, ο οποίος μπορεί να είναι είτε εταιρεία είτε φυσικό πρόσωπο. Αποτελεί διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο. Μια κυπριακή εταιρεία limited (εταιρεία περιορισμένης ευθύνης) έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τις ελληνικές ανώνυμες εταιρείες. Ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν υπάρχει. Καλό θα είναι κάποιος που θέλει να ιδρύσει νέα εταιρεία στην Κύπρο, να έχει σκεφτεί δύο με τρία διαφορετικά ονόματα, τα οποία θα πρέπει να εγκριθούν, οπότε αν κάποιο είναι κατοχυρωμένο από κάποια άλλη εταιρεία να υπάρχει και η εναλλακτική επιλογή.

Είναι πάρα πολλές οι επιχειρήσεις από διάφορες χώρες, όπου επιλέγουν την Κύπρο για να ιδρύσουν την εταιρεία τους και να δραστηριοποιηθούν εκεί, με σκοπό να μειώσουν την φορολογία τους, δεδομένου ότι οι εταιρείες φορολογούνται με φόρο 12,5% επί του καθαρού κέρδους. Παρέχει σημαντικά κίνητρα στις εταιρείες που θέλουν να  επεκταθούν και να είναι ανταγωνιστικές, χωρίς να απαιτείται μόνιμη εγκατάσταση, αλλά είναι σε θέση ελεύθεροι να επιλέγουν την φορολογική έδρα της επιχείρησής τους. Οι συνθήκες που επικρατούν στον Ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο τα τελευταία χρόνια, είναι εξαιρετικά δύσκολες, με ολοένα και πιο υψηλούς φόρους, μεγάλη γραφειοκρατία, capital controls και γενικότερα ένα κλίμα αστάθειας και ανασφάλειας, είναι λογικό να οδηγούν τους επαγγελματίες σε αναζήτηση λύσεων για να μπορέσουν να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους. Η Κύπρος είναι μια εξαιρετική επιλογή που προσφέρει πλεονεκτήματα και κίνητρα στις επιχειρήσεις.

No Comments Yet

Comments are closed