Οι επαγγελματίες μπροστά για το Ταμείο Ανάκαμψης

Μπελενιώτης Γιάννης

του Γιάννη Μπελενιώτη

Οικονομολόγος & πολιτικός επιστήμων. Διευθύνων Σύμβουλος-CEO και συνιδρυτής του ομίλου My Company Group. Συνιδρυτής του think tank «Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης» (ΕΛ.ΙΝ.Ε.Κ.Α)

Η ελληνική κυβέρνηση σε ότι αφορά την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού έχει ήδη στο ενεργητικό της δύο επιτυχίες: η πρώτη αφορά την υγειονομική διαχείριση της κρίσης, η δεύτερη το πακέτο των 32 δισ. Ευρώ εκ των οποίων τα 19.5 θα αφορούν επιχορηγήσεις. Αν συνυπολογιστούν και τα 40 δισ. Ευρώ από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο τότε η Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει 72 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027.

Ήδη σε πρώτο χρόνο έχουν ξεκινήσει οι προεργασίες και ο σχεδιασμός με στόχο να μην χαθεί η ευκαιρία της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων. Η κρισιμότητα της κατάστασης για την ελληνική οικονομία, που χτυπήθηκε από την κρίση του κορωνοϊού πάνω που έκανε τα πρώτα βήματα ανάκαμψης μετά την δεκαετή περίοδο των μνημονίων, δεν αφήνει κανένα περιθώριο να επαναληφθούν λάθη και παραλείψεις του παρελθόντος.

Αντίθετα, δεδομένου ότι αποφασίσθηκε και αναδρομική ισχύ του πακέτου και για δράσεις που εφαρμόσθηκαν ήδη από τον Φεβρουάριο του 2020, απαιτείται άμεσος σχεδιασμός και ανάλογη αξιοποίηση αφενός στους τομείς της οικονομίας που έχει πληγεί περισσότερο από την κρίση του κορωνοϊού, αφετέρου που να προσδίδουν προστιθέμενη αναπτυξιακή και μεταρρυθμιστική αξία, έχοντας ως στόχο την τόνωση της πραγματικής οικονομίας αλλά και των επενδύσεων. Η χώρα ήδη ακόμα και σήμερα, που δειλά δειλά έχει βγει από την καραντίνα, έχει προσελκύσει νέες επενδύσεις και έχει ήδη ξεκινήσει έργα τα οποία ήταν κολλημένα όλα αυτά τα χρόνια.

Στο σχεδιασμό αυτό όμως, που η κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει, δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνουν έξω οι ίδιοι οι επαγγελματίες δια των Επιμελητηρίων τους. Οι ίδιοι οι επαγγελματίες που βιώνουν τις επιπτώσεις της κρίσης πρέπει να είναι ισότιμοι συμμέτοχοι ώστε να περιγράψουν τις ανάγκες τους και τα προβλήματα τους, όντας η ατμομηχανή της πραγματικής οικονομίας. Διότι πολλές φορές η θεωρία από την πράξη διαφέρει όπως επί παραδείγματι στα προβλήματα που παρατηρήθηκαν από τις τράπεζες σε θέματα που αφορούν τη στήριξη ρευστότητας των επιχειρήσεων λόγω του κορωνοϊού, δια του ΤΕΠΙΧ ή του Ταμείου Εγγυοδοσίας .

Την ίδια ώρα όμως και τα επιμελητήρια πρέπει να αναπτύξουν μηχανισμούς μέσω των οποίων θα καταθέσουν ορθολογικές προτάσεις – παρεμβάσεις και θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις-μέλη τους ώστε να μην χάσουν το τρένο του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα πρέπει να ετοιμάσουν ένα ουσιαστικό πλάνο προτάσεων και παράλληλα ενεργειών για το σύνολο των μελών τους , τα οποία καθημερινά δίνουν μάχη.
Η σωστή στρατηγική χτίζεται σωστά όταν σχεδιάζεις νωρίτερα έχοντας πλήρη εικόνα της πραγματικότητας.
Στο χέρι μας είναι λοιπόν να κερδίσουμε και αυτό το στοίχημα ως χώρα, το στοίχημα της πραγματικής οικονομίας και των επενδύσεων, στα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί.
No Comments Yet

Comments are closed