Τις επόμενες εβδομάδες θα αποσαφηνιστούν οι γεωργικές και κτηνοτροφικές επενδύσεις που επιδοτούνται από τον Αναπτυξιακό

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα συνυπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών, Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης θα προσδιοριστούν στο αμέσως επόμενο διάστημα οι καλλιέργειες και τα είδη εκτροφής που επιδοτούνται για το ξεκίνημα ή τον εκσυγχρονισμό μίας γεωργοκτηνοτροφικής επιχείρησης, μέσω του νέου Επενδυτικού Νόμου – όπως ονομάζεται πλέον ο Αναπτυξιακός. Αντίστοιχη ΚΥΑ θα υπάρξει και για τις επενδύσεις στον τομέα της Μεταποίησης και Εμπορίας αγροτικών προϊόντων, όπου είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις του κλάδου για να επιδοτηθούν.

Ο νέος επενδυτικός νόμος αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να «ανοίξει» για αιτήσεις μέσα στον Οκτώβριο, αλλά ακόμα δεν έχουν βγει οι ΚΥΑ με τις λεπτομέρειες που χρειάζονται για την ενεργοποίησή του. Μέχρι στιγμής, με βάση όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, θα επιδοτεί συγκεκριμένα είδη καλλιέργειας, τα οποία αφορούν πολυετή φυτά, κατασκευή θερμοκηπίων και στάβλων. Το ελάχιστο ύψος της εκάστοτε επένδυσης τίθεται στις 100.000 ευρώ και το ποσοστό μπορεί να φτάσει μέχρι και 55%, ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης.

Σε ό,τι αφορά μία μεταποιητική επιχείρηση, για παράδειγμα ένα ελαιοτριβείο, επιχορηγούνται όλες οι απαιτούμενες κτιριακές δαπάνες, καθώς και η αγορά νέων μηχανημάτων, όπως επίσης οι πιστοποιήσεις κατά ISO που απαιτούνται στις περιπτώσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πάντως, υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην εκδοθεί νέα ΚΥΑ που θα καθορίζει ποια επενδυτικά σχέδια από την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νέου νόμου. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, τουλάχιστον για την ώρα, να «πορευθούν» με την απόφαση 6904/14-02-2014. Αυτό άλλωστε προβλέπεται ρητά από τον αναπτυξιακό νόμο στο Άρθρο 85 όπου αναφέρεται ότι «μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων […] έχει εφαρμογή η υπ’ αριθμ. 6904/14.2.2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 465)]».

Καινοτομίες

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος εισάγει μια σειρά από καινοτομίες, για όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και τους επενδυτές, όπως:

1. Θέτει πλαφόν στο ύψος της ενίσχυσης που μπορεί να λάβει ένα επενδυτικό σχέδιο για να επιτευχθεί διασπορά των ωφελούμενων από τις κρατικές ενισχύσεις. Συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της ανισότητας στην χώρα.

2. Ειδικές Κατηγορίες Ενίσχυσης:

α) με βάση τις επιδόσεις εξωστρέφεια, καινοτομία, συγχωνεύσεις, αύξηση απασχόλησης, ενισχύει κατά προτεραιότητα 2 κλάδους (ΤΠΕ – Αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα), υψηλή προστιθέμενη αξία

β) με βάση την περιοχή Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές (Μείωση πληθυσμού, νησιωτικές, ορεινές, παραμεθόριες περιοχές), Βιομηχανικές Περιοχές/ Ζώνες Καινοτομίας και περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες μεταναστευτικές ροές και ιδίως: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος. Δίνουμε κεφαλαιακές ενισχύσεις, που άλλως δεν παρέχονται ή μεγαλύτερες κεφαλαιακές, για τις περιπτώσεις που παρέχονται.

3. Χρησιμοποιεί νέα χρηματοδοτικά εργαλεία (Funds), δάνεια και κεφαλαιακές συμμετοχές.

4. Δίνει ενίσχυση πρωτίστως με φοροαπαλλαγές (45% συνόλου ενισχύσεων), καθώς μέσω αυτών ενισχύεται πλέον και κυρίως η απόδοση και όχι όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, η ύπαρξη δαπανών ανεξαρτήτως τελικού αποτελέσματος (95% ήταν επιχορηγήσεις).

5. Προκειμένου οι ενισχύσεις που παρέχονται με το κίνητρο της φοροαπαλλαγής (100%) να είναι ισοδύναμες με τις ενισχύσεις της επιχορήγησης. τα ποσά των επιχορηγήσεων ορίζονται στο 70% του ανώτερου επιτρεπόμενου ποσοστού του ΧΠΕ.

6. Απλοποίηση των διαδικασιών. Με στόχο την μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των επενδυτών και ταυτόχρονη εξασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.

7. Εισάγει διαδικασίες αξιολόγησης της νομοθεσίας. Η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται τόσο κατά τη διάρκεια (On going) όσο και εκ των υστέρων (ex post evaluation) που θα επιτρέψουν να γίνουν διορθωτικές κινήσεις και να μην παρουσιαστούν ξανά παρόμοια προβλήματα με αυτά του παρελθόντος

8. Δίνει έμφαση στην μείωση περιφερειακών ανισοτήτων (ζήτημα που έχει βγει από την πολιτική ατζέντα τα τελευταία χρόνια) και κυρίως την υποβοήθηση της αντιμετώπισης του ανταγωνισμού από γειτονικές χώρες χαμηλού κόστους

9. Στοχεύει στην ενθάρρυνση επενδύσεων και από το εξωτερικό για αυτό μαζί κατατέθηκαν και τροπολογίες δυο νόμων: α) για ενδοομιλικές υπηρεσίες, και για β) επενδύσεις από μετανάστες για να πάρουν άδεια παραμονής. Σε επόμενη φάση, άμεσα, θα υπάρξουν αλλαγές του νόμου για τις Στρατηγικές Επενδύσεις (fast track)

10. Υπήρξε ουσιωδώς διαφορετική διαδικασία σχεδιασμού και σύνταξης του νόμου: ήτοι, ουσιαστική διαβούλευση με φορείς των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, ειδικούς επιστήμονες κλπ.

11. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος «απαντά» σε συγκεκριμένα προβλήματα. Εξειδικεύεται σε επιμέρους οκτώ καθεστώτα ενίσχυσης, διαφορετικής το καθένα στόχευσης μέσα από τα οποία πλέον θα υλοποιείται το έργο του.

Αυτά είναι τα εξής:

Ποια είναι τα 8 διαφορετικά καθεστώτα ενίσχυσης

1. «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού»

Στόχος: Ταχεία ένταξη επιχειρήσεων κάθε τύπου, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα με τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων για μηχανολογικό εξοπλισμό.

2: «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Στόχος: η ενίσχυση επιχειρήσεων κάθε τύπου, για το πλήρες εύρος των επιλέξιμων δαπανών που προβλέπει ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ).

3: «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»

Στόχος: Η ιδιαίτερη ενίσχυση νέων ανεξάρτητων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω αυξημένων παροχών

4. «Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ»

Στόχος: Καθιέρωση ή ενίσχυση του καινοτομικού χαρακτήρα προϊόντων ή διαδικασιών με τη συνεχή δέσμευση στην καινοτομία των ενισχυόμενων επιχειρήσεων

5 Επιχειρηματικές συστάδες (Clusters)

Στόχος: είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα σχήματα, μέσω καθορισμένων συνεργατικών έργων που αφορούν την παραγωγή, την παραγωγικότητα και το μάρκετινγκ

6. Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί – Ταμεία Συμμετοχών»

Στόχος: Το δημόσιο επενδύει σε Ταμείο συμμετοχών,· στη συνέχεια ο διαχειριστής των ταμείων επιδιώκει τη μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση των πόρων με πόρους του ιδιωτικού τομέα.

7: «Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια

Στόχος: H αύξηση – αλλά και η προστασία – της απασχόλησης, και η περιφερειακή σύγκλιση μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μιας περιοχής και της ενίσχυσης των τοπικών διασυνδέσεων.

8. Επενδύσεις μείζονος σημασίας

Στόχος: η δημιουργία ενός επενδυτικού περιβάλλοντος που θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων

Ποσοστά ενίσχυσης

Στις 13/9/2016 ανακοινώθηκε από το Υπουργείο πως τα ποσοστά ενίσχυσης (παρακάτω πίνακας) για όλες τις επιχειρήσεις αυξάνονται κατά 10% από 1/1/2017:

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη45%
Κεντρική Μακεδονία45%
Θεσσαλία45%
Ήπειρος45%
Δυτική Ελλάδα45%
Πελοπόννησος45%
Βόρειο Αιγαίο45%
Δυτική Μακεδονία35%(2018-2020 το ποσοστό για Γρεβενά και Κοζάνη θα είναι 30%)
Ιόνια Νησιά35%(2018-2020 το ποσοστό θα είναι 30%)
Κρήτη35%(2018-2020 το ποσοστό θα είναι 30%)
Στερεά Ελλάδα30%(35% για Ν. Ευρυτανίας)
Αττικής30%
Νότιο Αιγαίο30%

Δείτε εδώ το ΦΕΚ με το νόμο.

Πέτρος Αλεξανδρής

 

πηγή: http://www.agro24.gr/

Με την υποστήριξη του Agropen
http://agropen.gr/

 

No Comments Yet

Comments are closed